گواهینامه ایزو 29001

 ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001

گواهینامه ایزو 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مختص صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی میباشد و سیستم های مدیریت کیفیت ویژه دربخش الزامات سازمان های عرضه کالا و خدمات

گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت رابرای سازمانهای عرضه محصول و خدمات صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف میکند. صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی طبیعتاً یکی ازبیشترین خطرها درمعرض خطرات فاجعه بارست و بیشترین خطرات جانی و مالی همین صنایع هستند. اگر مایعات و گازهای خطرناک کنترل نشوند و یابه طور نادرست اداره شوند ، میتوانند خسارت قابل توجهی به محیط زیست و مردم وارد کنندبرای پیچیده تر کردن امور ، تجهیزات و ارائه دهندگان خدمات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی درسطح جهان پراکنده هستند و فعالیت میکنند و بسیاری ازآنها درکشورهای توسعه نیافته بارویکردهای فرهنگی بسیار متفاوت فعالیت میکنند. سطح بالای یکپارچگی عملیاتی خاص بجهت این صنعت بابت حفظ امنیت و بهره برداری ازعملکرد بسیار مهمست. وبرای تجارت مفیدست ، بجهت حفاظت ازاین محیط زیست و همچنین پرسنل و عموم مردم یک روش کارآمد بابت دستیابی بدین تعالی و اطمینان ازذینفعان ازطریق صدور گواهینامه ISO 29001 است.

گواهی نامه ایزو 29001چیست؟ استانداردهای مدیریت کیفیت ویژه صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی ایزو 29001 راتشکیل میدهنداین میتواند بعنوان یک مجوز مستقل عمل کند یابا ایزو 9001 ، گواهی مدیریت کیفیت عمومی جهت کلیه صنایع درسراسر جهان باشد. دراین حالت ، مستندات مربوطه استانداردهای ایزو 29001 بین استانداردهای مدیریت کیفیت عمومی و صنعت خاص تفاوت دارد. الزامات ISO 29001 مشابه مشخصات سیستم API Q1  هست، بخصوص جهت کنترل ویژگیها / روشهای مستندسازی برای مفهوم ، خرید ، آموزش و سایر فعالیتهای کلیدی شرکت. آنهاهمچنین شامل الزامات منحصربه فرد بخشهای طراحی ، توسعه ، تولید ، نصب و خدمات محصولات میباشند.

تخصص بابیشتراز 80،000 مشتری دربیش از100 کشور جهان ، باارائه بیشتراز 100000 گواهینامه ، گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران پیشرو در سازمان صدور گواهینامه درجهان است. شبکه 5،700 حسابرس بسیار ماهر درسراسر جهان باتخصص گسترده ایکه توسط بیشتراز 40 نهاد معتبر ملی و بین المللی برسمیت شناخته شدست. درک کسب و کار حسابرسان بادانش و آموزش قابل توجهی درصنعت نفت ، گاز و پتروشیمی تیم های مجوز  ایزو 29001 صدور گواهینامه Bureau Veritas راتشکیل میدهند. چه کسی بدین استاندارد توجه دارد؟ ایزو 29001 بابت تولید کنندگان تجهیزات و مواد صنعت نفت (بالادست و پایین دست) ، ارائه دهندگان خدمات ، خریداران تجهیزات و همچنین بابت ارائه دهندگان مواد و خدمات و سازمان هاییکه میتواننداز استاندارد جهت ارزیابی و صدور گواهینامه استفاده کنند، موجودست. چگونه گواهینامه ISO 29001  رابدست آوریم؟ امروز، این گواهینامه داوطلبانه ست و هنوز تحت پوشش اعتبارنامه ها قرار نگرفته است. ازآنجا که تولیدکنندگان مربوطه احتمالاً بادنبال کردن الزامات قراردادی یا قانونی خاص جهت این زمینه مانند ردیابی ، الزامات خاص ISO 29001 رااعمال میکنند ، مراکز مشاوره تاکید و پیشنهاد میکنندکه این گواهینامه رابعد گواهینامه ISO 9001 دریافت کنید و ایزو 9001 رابه عنوان پیش نیاز قبل هراقدامی جهت اخذ گواهی ایزو 29001 انجام دهیدویا همزمان باهم طراحی و پیاده سازی نمایید. همچنین هرساله بایدکه برنامه افزودنی میتواند درهر زمان یاترجیحاً هنگام برنامه ریزی ممیزی پیگیری یاتمدید انجام شود. بااین وجود ، انجام یک گواهینامه ISO 29001 مستقل ازنوع گواهینامه ایزو 9001امکان پذیر است. آیا تصویب و ادغام الزامات ISO 29001 منجربه سرمایه گذاری بزرگی خواهد شد؟ بعنوان یک سازمان ازاین بخش ، بیشتراین الزامات نیز الزامات مشتریان شما میباشد. اتخاذاین استاندارد بیانگر تلاش محدوددر سازمان و مستندات است.
گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.