گواهینامه ایزو 10001

گواهینامه ایزو 10001

گواهینامه ایزو 10001

ایزو 10001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – کدهای منشورسازمان ، ازسری استانداردهای 10000 میباشدکه در واقع استاندارد نیست بلکه یک راهنما عمومیست و معمولاً درجامعه بانام استاندارد شناخته میشود. سازمان متقاضی استاندارد ایزو 10001 با طراحی و اجرای سیستم مدیریت رضایت مشتری القا میکندبه مشتری رضایتش برای سازمان و مدیران سازمان حائز اهمیت هست و درشرایط مورد نیاز سازمان رضایت مشتری ازوی دردرجه اولویت قرار دارد ودر محصولات و خدمات سازمان ، فقط رضایت مشتری درنظر گرفته میشود و رضایت مشتری بسیار مهم و اساسی هست و پایه فعالیتش برمبنای رضایت مشتری هست. صدور گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – کدهای منشورسازمان بدلیل الزامات بسیارش باسه استاندارد، ایزو 10004 ( سیستم مدیریت رضایت مشتری ) و ایزو 10002 ( سیستم مدیریت رسیدگی به شکایات مشتری ) ، بهترست ازقبل یاهمزمان طراحی و اجرا و پیاده سازی سیستم مدیریت رضایت مشتری ، همچنین دو سیستم مدیریت رضایت مشتری مشتری ایزو 10004 و یک سیستم مدیریت شکایات مشتری ایزو 10002 رانیز طراحی و پیاده سازی کنند. البته سازمانیکه متقاضی صدور گواهینامه ایزو 10001 هست لازم نیست بطور حتم دو استاندارد ایزو 10004 و ایزو 10002 رادریافت کند. و حتما سه استاندارد رادریافت کنند اما بهترست همزمان سه استاندارد ایزو 10002، ایزو 10004 ، ایزو 10001 رادریافت کنند.

صدور گواهینامه ایزو 10001 همچنین الزامات مشترکی با ایزو 9001 دارد بنابراین سازمان بهتر هست درهمان زمان یاقبل طراحی و اجرای سیستم مدیریت رضایت مشتری مشتریان - رفتار کدهای ((منشور)) ، طراحی و اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت رانیز عملی کند. البته الزام نیست اما بهترست بعنوان یک پیش نیاز اولیه ویا همزمان یک سیستم مدیریت کیفیت راطراحی و پیاده سازی کنند. زیرابا شجاعت میتوان گفت اجرای یک سیستم مدیریت کیفیت ، هشتاد درصد راه راجهت هرنوع سیستم مدیریتی هموار میکند. بنابراین سازمانهای متقاضی دریافت گواهینامه ایزو 10001 بطور همزمان یاقبل طراحی و اجرای استاندارد ایزو 10001 ، توصیه میشود طراحی و اجرای ایزو 10002 ، ایزو 10004 ، ایزو 9001 رانیز انجام دهند. البته لازم نیست اما بهترست اینکار رابرای اجرا و موفقیت بیشتر انجام دهید.

گواهینامه ایزو 10001 از مزایای طراحی و اجرایش میتوان بموارد بالا اشاره کرد: افزایش تعداد مشتری بجهت ایجاد حس احترام درآنها و برقراری ارتباط دو طرفه و موثر بین سازمان و مشتری ، جلب توجه مشتریان قبلی ، آگاهی از نیازها و خواسته های مشتریان ، احترام به حقوق مشتریان ، داشتن امتیاز تبلیغاتی بجهت سازمان هاییکه دارای گواهینامه ایزو 10001 درمقایسه بارقبا هستند. ایجاد باشگاه مشتری جهت تبادل اطلاعات بین مشتری و سازمان متقاضی جلب توجه نهادهای رسمی و دولتی و غیر دولتی و بسیاری ازمزایای دیگر جهت آندسته سازمانهاکه متقاضی گواهینامه ایزو هستند و بعداز دریافت گواهینامه ایزو 10001 برایشان ثمر بخش هست.

گواهی ایزو 10001 جهت دریافتش سازمان متقاضی ممکنست باسؤالاتی روبرو شود. ازاین طریق سؤال میکند: مراحل اخذ مجوز ایزو 10001 ، یادگیری سیستم مدیریت کیفیت - رضایتمندی مشتریان – کدهای منشورسازمان بابت سازماندهی و آموزش ایزو 10001 و سؤالات بسیارکه ممکن هست باآن سازمانهای متقاضی درگیر شوید.
مراجع صادر کننده ایزو 10001 همان مراجع صادر کننده گواهی ایزو هستندکه دو تیپ میشوند یااینکه IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رااصطلاحا CB مینامندکه خوداین CB تحت نظر و اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB فعالیت میکند و در نهایت AB تحت نظر IAF نهاد بین المللی اعتبار دهندگان اعتبار دهی میشود و یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF و CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیهاست. انتخاب سازمانهاست ازکدام مراجع بخواهند گواهی نامه خودرا بگیرند.

گروه بین المللی ثبت و ارتقاء برند سامان کاران ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.