baner low

سامان کاران | 44810270-021 گواهینامه ایزو ISO و CE - IMS

 • IMS چیست؟

  IMS CER

  IMS چیست؟

  IMS سیستم مدیریت یکپارچه در واقعیت امر یک اصطلاح بیشتر نیست و نمی توان آن را در زمره گواهینامه های ایزو بیان کرد و تعریف نمود. سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001زمانی که در کنار هم طراحی و پیاده سازی می شوند یک سیستم مدیریت یکپارچه را ایجاد می کنند که به آن در اصطلاح IMS گفته می شود. IMS یک گواهینامه نیست و برایش گواهی صادر نمی شود و یک گواهی مستقل نیست اما به اشتباه برایش گواهی نامه صادر می گردد. در حقیقت IMS تلقی سیستم مدیریت یکپارچه برای یک سازمان هست به عبارتی زمانی که شرکتی سیستمهای مدیریتی کیفیت و ایمنی و بهداشت و محیط زیست را به طور یکپارچه درون سازمانش طراحی و پیاده سازی نماید می گویند که سازمان مربوطه دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه هست.

  تعریف سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

  یک سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل دو یا چند سیستم مدیریت رسمی سازگار است که در یک سیستم ترکیبی ادغام می شوند.

  سیستم های مدیریت مفاهیم و چارچوب های مشابهی را به اشتراک می گذارند، به عنوان مثال:

  مدیریت فرآیند و پروژه: اطمینان از اینکه فرآیندها و الزامات نتایج مورد نظر را ارائه می دهند

  برنامه‌ریزی-بررسی-عمل: رویکردی کلی برای مدیریت فرآیند برای تعیین اهداف، تعریف فرآیندها، نظارت بر پیشرفت و انجام اقدامات برای اطمینان از انطباق و ارائه بهبودها.

  مدیریت ریسک: ایجاد راه هایی برای شناسایی ریسک ها و اجرای کنترل ها برای به حداقل رساندن آنها. این باید شامل راه هایی برای شناسایی و به حداکثر رساندن فرصت ها و همچنین رویدادهای منفی باشد.

  یکی از متداول‌ترین سیستم‌های مدیریت کیفیت، ادغام استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 با استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) ISO 14001 و استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) ISO 45001 است.

  هر سه استاندارد سیستم از ساختار سطح بالا یکسانی استفاده می کنند، یک الگوی عمومی برای سیستم های مدیریت ISO، که برای ایجاد سازگاری بین استانداردهای مختلف سیستم مدیریت طراحی شده است و پیاده سازی و ادغام چندین سیستم مدیریت ISO را بسیار آسان تر می کند.

  سادگی و راحتی اتخاذ یک ساختار سیستم مدیریت مشترک باعث شده است که تعداد فزاینده ای از سازمان ها این رویکرد یکپارچه را برای سیستم های مدیریت خود اتخاذ کنند.

   

  قالب بندی سیستم مدیریت یکپارچه

  سیستم های مدیریت معمولاً به چندین بخش یا زیر سیستم تقسیم می شوند که ممکن است به طور جداگانه و با استقلال نسبی مدیریت شوند. یکپارچه سازی سیستم های مجزا بستگی به نحوه چیدمان سیستم های پایه دارد. در برخی موارد، ساده‌تر و سریع‌تر است که یک سیستم یکپارچه را از ابتدا با استفاده از محتویات سیستم‌های موجود در یک سبک فرم‌بندی‌شده که بند‌های رایج را همسو می‌کند، ساختار دهید.

  بندهای استاندارد

  هر استاندارد سیستم مدیریت به بندها یا الزاماتی تقسیم می شود که می تواند متناسب با سازمان تنظیم شود. ISO 14001 ، ISO 9001 و ISO 45001 استانداردهای فرآیندی هستند

  سپس بندهای بازنویسی شده برای هر یک از سیستم های مدیریتی برای ایجاد یک خط مشی یکپارچه ادغام می شوند.

  دامنه - بیان می کند که سازمان ها باید الزامات قانونی و مقرراتی را برآورده کنند، به طور مستمر بهبود یابند، و همه الزامات عمومی هستند و برای همه مشاغل، صرف نظر از نوع، اندازه، یا محصول/خدمات ارائه شده قابل اجرا هستند.

  مراجع هنجاری - هیچ مرجع هنجاری وجود ندارد. گنجاندن صرفاً برای حفظ شماره گذاری در تراز با سایر استانداردهای مدیریت ISO است.

   اصطلاحات و تعاریف در چهار دسته تنظیم شده است.

  سازمان و رهبری - از جمله EMS، سیاست زیست محیطی، سازمان، مدیریت ارشد و طرف های ذینفع.

  برنامه ریزی - به محیط طبیعی، جنبه ها و اثرات زیست محیطی، اهداف، پیشگیری از آلودگی، الزامات، انطباق قانونی، ریسک و فرصت ها مربوط می شود.

  پشتیبانی و عملیات - شایستگی ها، اطلاعات اسناد، چرخه عمر، برون سپاری و فرآیند را تعریف می کند.

  ارزیابی و بهبود عملکرد - ممیزی ها، انطباق و عدم انطباق، بهبود مستمر، اثربخشی، شاخص ها، نظارت، اندازه گیری و عملکرد زیست محیطی مربوط به مدیریت جنبه های زیست

  زمینه سازمان - مسائل بیرونی و داخلی مربوط به یک سازمان و توانایی آن برای دستیابی به نتایج را با در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان توضیح می دهد.

  رهبری - مدیران ارشد را ملزم می کند که مسئولیت پذیر باشند، به ویژه در مورد سیاست ها، نقش ها و مسئولیت های سازمانی.

  برنامه ریزی - به اقداماتی مانند تعهدات و اهداف مطابقت و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها، از جمله خطرات و فرصت ها اشاره دارد.

  پشتیبانی - این به منابع، شایستگی ها، آگاهی، ارتباطات داخلی و خارجی و اطلاعات مستند اشاره دارد.

  عملیات - از جمله برنامه ریزی و کنترل عملیاتی و آمادگی و واکنش اضطراری نیز در این بخش پوشش داده شده است.

  ارزیابی عملکرد - نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد، با تاکید ویژه بر ارزیابی انطباق.

  بهبود - مواردی را پوشش می دهد که باید به آنها پرداخته شود، مانند عدم انطباق، اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر برای افزایش عملکرد.

   

  مزایای IMS

  یک IMS تعدادی از مزایای واضح را ارائه می دهد.

  یک کتابچه راهنمای IMSبرای یک سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیست یکپارچه تنها تقریباً 20٪ بزرگتر از یک کتابچه راهنمای کیفیت یا محیطی است.

  اسناد رایج IMS، مانند فرم ها و سوابق، تقریباً 40٪ کمتر از مقدار اسناد مورد نیاز برای دو سیستم جداگانه است.

  به اشتراک گذاشتن وظایف مشترک مانند ممیزی داخلی، مدیریت سوابق، کنترل اسناد، اهداف و اهداف و غیره، زمان کارکنان و سایر منابع مورد نیاز برای حفظ یک سیستم مدیریت را کاهش می دهد.

  ممکن است بتوان IMS را به عنوان یک سیستم واحد تأیید و ارزیابی کرد که اغلب می تواند هزینه ارزیابی های خارجی را کاهش دهد.

  یک IMS مسئولیت و مالکیت سیستم‌های مدیریت را گسترده‌تر از سیستم‌های منفرد پخش می‌کند و به نزدیک‌تر شدن سیستم به فرآیندهای اصلی سازمان کمک می‌کند.

  یک IMS که به طور مؤثر پیاده‌سازی می‌شود، همکاری بیشتری را در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند و احساس مسئولیت مشترک بیشتری را برای کنترل کیفیت، سلامت و ایمنی و عملکرد زیست‌محیطی ایجاد می‌کند.

  سیستم های مدیریت، به عنوان اشکالی از مدیریت ریسک سیستماتیک، می توانند سود را افزایش داده و در هزینه ها صرفه جویی کنند.

  با استفاده از ادغام ISO 9001 و ISO 14001 به عنوان مثال، برخی از بندها دقیقاً با هم ترکیب نمی شوند، به عنوان مثال ISO 14001 دارای یک بند تحت عنوان "کنترل عملیاتی" است که مشخصاً بند متناظری در ISO 9001 ندارد. اما دومی دارای "برنامه ریزی" است. تحقق محصول» که عملکرد مشابهی را انجام می دهد. تعداد بسیار کمی از بندها، مانند «جنبه‌های زیست‌محیطی»، باید به تنهایی بایستند، اما بیشتر آن‌ها به طور منظم در یکدیگر قرار می‌گیرند.

  نمونه هایی از مواردی که بندهای ISO 14001 و ISO 9001 مطابقت دارند عبارتند از:

  خط مشی: هر دو الزامی برای یک خط مشی دارند

  مقدمه: توضیح کلی استاندارد

  محدوده: محدوده محصولات و فرآیندها و غیره تعریف شده در هر استاندارد

  الزامات عمومی: آنچه که هر سیستم باید پوشش دهد

  کنترل اسناد و مدارک

  کنترل سوابق (اسناد و سوابق ممکن است الکترونیکی، نسخه چاپی یا ترکیبی از ربات باشد

  پیاده سازی IMS

  سازمان ها ممکن است خط مشی های جداگانه ای برای هر MSS داشته باشند یا ممکن است همه الزامات خط مشی را در یک خط مشی IMS ادغام کنند. IMS چارچوبی را برای اجرای دو یا چند MSS یا مشخصات به صورت یکپارچه فراهم می کند و ممکن است به بهترین وجه از طریق یک کتابچه راهنمای IMS نگهداری و مستند شود.

  الزامات پیاده سازی IMS را به صورت زیر خلاصه می گردد:

  زمینه سازمان: خارجی - از جمله مسائل اجتماعی، حقوقی، مالی، فناوری و زیست محیطی و غیره. داخلی - از جمله حاکمیت، ساختارهای سازمانی، سیاست ها، اهداف و استراتژی ها و غیره.

  درک نیازهای ذینفعان و سایر طرف‌های ذینفع: از جمله، برای مثال، الزامات قانونی و سایر الزامات که باید به کارکنان کلیدی و سایر طرف‌های مرتبط، مانند آژانس محیط‌زیست، ابلاغ شود.

  دامنه: تعریف آنچه IMS با توجه به مرزهای عملیات و الزامات استانداردهای مدیریت پوشش می دهد.

  سیستم مدیریت: پوشش اجرا، بهره برداری و نگهداری، تعاملات فرآیند، نظارت بر کنترل عملیاتی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و همچنین منابع مورد نیاز برای نگهداری سیستم.

  رهبری: اطمینان از ایجاد سیاست ها و اهداف و در دسترس بودن منابع برای اجرا.

  خط مشی: شامل تعهدات برای برآوردن الزامات IMS و بهبود مستمر و چارچوب برای اشیاء IMS در راستای هدف سازمان است.

  سازمان و مسئولیت ها: اطمینان از تخصیص مسئولیت ها و اختیارات و انطباق IMS با الزامات استاندارد.

  برنامه ریزی: برای اطمینان از دستیابی IMS به نتایج مورد نظر و دستیابی به بهبود مستمر، از جمله یکپارچه سازی و اجرای اقدامات لازم برای دستیابی به این امر و جلوگیری از اثرات نامطلوب.

  اهداف: اینها باید با خط مشی IMS مطابقت داشته باشند و الزامات قابل اجرا را در نظر بگیرند و نظارت، اندازه گیری و در صورت لزوم ارتباط برقرار کنند.

  پشتیبانی: تامین منابع لازم و حصول اطمینان از شایستگی کارکنان برای رسیدن به

  آگاهی: از سیاست IMS و اثربخشی سیستم، از جمله پیامدهای عدم انطباق.

  ارتباطات: تعیین کنید که چه چیزی باید برای مخاطبان داخلی و خارجی ارتباط برقرار شود.

  مستندات: ایجاد، به روز رسانی و کنترل تمام اسناد مورد نیاز استاندارد، از جمله شرح محدوده IMS و کتابچه راهنمای سیستم که عناصر اصلی IMS را توصیف می کند.

  کنترل عملیاتی: شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل فرآیندها برای برآوردن الزامات IMS است.

  ارزیابی عملکرد: شامل نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرآیندها برای اطمینان از تحقق عملکرد و سایر اهداف.

  ممیزی داخلی: ممیزی ها را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده انجام دهید تا مطمئن شوید الزامات IMS به طور موثر مطابق با خط مشی IMS اجرا می شود.

  بررسی مدیریت: IMS را برای شناسایی عدم انطباق ها و فرصت های بهبود مستمر

  بهبود: اقدامات اصلاحی برای رسیدگی به موارد عدم انطباق و اطمینان از بهبود مستمر انجام دهید.

  آموزش

  ممیزی

  ممیزان باید برای انجام ممیزی های IMS صلاحیت داشته باشند و اگر این وظیفه به کارکنان محول شود، آموزش لازم است.

  اگر سازمان تحت استاندارد ISO 9001 ثبت شده باشد، برخی از ممیزان داخلی قبلاً آموزش دیده، در دسترس و صلاحیت برای ممیزی جنبه های سیستم یکپارچه ای که با آن آشنایی دارند، خواهند بود. تصمیم در مورد نیاز به آموزش رسمی بیشتر بر اساس شایستگی ممیزان است، اما آشنایی با عناصر مدیریت زیست محیطی سیستم مورد نیاز است.

  نمایندگان مدیریت

  توصیه می شود که نمایندگان مدیریت در مورد الزامات استانداردهای مدیریتی آموزش ببینند. این امر می تواند از طریق دوره های مناسب ممیز داخلی یا در صورت امکان از طریق دوره ممیز سرب حاصل شود.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • گواهینامه IMS

   گواهینامه IMS

  گواهینامه IMS

  گواهینامه IMS باعنوان سیستم مدیریت یکپارچه از تهیه و تدوین سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بدست میاید. درحقیقت IMS یک گواهینامه یا استاندارد نیست بلکه از تدوین سه استاندارد ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ بدست میاید و بدان معناکه هرگاه یک سازمانی سه استاندارد فوق رابا هم و بصورت یکپارچه طراحی و پیاده سازی کند میگویند سازمان موفق شده یک سیستم مدیریت یکپارچه رادر سازمان خوددر راستای اهدافش راه اندازی و تدوین و پیاده سازی کند. بابیان دیگر هرگاه یک سازمان سه سیستم مدیریتی ، مدیریت کیفیت ، زیست محیطی و ایمنی و بهداشت حرفه ای رادرون سازمانش استقرار داده و پیاده سازی کند گفته میشود موفق شده سیستم مدیریت یکپارچه را راه اندازی کندبرای سازمانش.

  گواهینامه IMS رااغلب مراجع صادر کننده بصورت رایگان زمانیکه سازمان سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ رادریافت میکنند بدانها ارائه میکند. سازمانهای متقاضی بایستی بدانندکه IMS گواهینامه نیست و برخی مراجع بادندانگردی آنرا بعنوان گواهینامه با هزینه کلان ارائه نکنند.

  ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ و HSEو IMS درحقیقت کنار یکدیگر و همراه هم هستند. ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ درکنار یکدیگر HSE راتشکیل میدهند و همراه ایزو ۹۰۰۱ ، سازنده IMS هستند و یک سازمان با طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه ازهزینه های دوباره کاری جلوگیری کرده و یک نظامنامه و خط مشی جهت پیاده سازی سه استاندارد تشکیل دهنده IMS کافی میباشد زیراکه الزامات بیان شده درون مستندات و نظامنامه IMS تمامی الزامات و خط مشی و نظامنامه و مستندات سه استاندارد ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ و ۴۵۰۰۱ رادر بطن خودش دارد.

  مراجع صادر کننده IMS رادر اصطلاح CB مینامندکه خوداین CB زیر نظر یک مرجع بالا دست باعنوان AB اعتبار دهی میشود و درراس آنها IAF قرار داردکه یک نهاد بین المللی هست وبه AB اعتبار میدهد. یکسری مراجع نیز هستند غیر IAF یعنی CB و AB ساخته و پرداخته ایرانیها هستند و حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ مرجع هستندکه صادر کننده اینگونه گواهینامه هستند و برندهای مختلفی پدیده آورده اند واین امر باعث نوسان قیمتها شده است.
  گواهینامه IMS ازانواع گواهینامه های مورد نیاز شرکتها جهت کسب امتیاز لازم در مناقصات میباشدکه ازطرف کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست میگردد. اغلب شرکتها و سازمانها دنبال گواهینامه IMS راحت و فوری و ارزان هستند. انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری, رتبه و گرید انفورماتیک و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران رااز مابخواهید.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برند و توسعه سازمانی سامان کاران درکنار شما خواهد بود و بهترین مراجع رابه شما معرفی خواهد کرد بدون هیچگونه نگرانی ازنداشتن گواهینامه ایزو ازما بخواهیدتا شمارا راهنمایی کنیم.

 • گواهینامه‌ ایزو – صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

   ایزو 29001

  گواهینامه‌ ایزو – صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  استانداردها و گواهینامه‌های مربوط به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  سازمان‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بعلت اینکه یک فعالیت فنی و مهندسی را انجام می‌دهند و با توجه به اینکه رعایت اصول ایمنی در این نوع حرفه بسیار مهم می‌باشد می‌توانند تعدادی از گواهینامه‌های ایزو که از طرف سازمان استاندارد جهانی هم بصورت عمومی و هم بصورت تخصصی تدوین شده اند را اخذ نماید. البته بغیر از انواع گواهینامه‌ها و استانداردهای جهانی، یکسری از کشورها نیز برای مشاغل فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی نیز یکسری قوانین و ملزوماتی را جداگانه تدوین نموده‌اند و آن‌ها را در سطح مجموعه‌های خود اجرا می‌نمایند. گواهینامه ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 به ترتیب تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بعنوان استانداردهای عمومی ایزو فواید بسیار زیادی را برای سازمان متقاضی ایجاد می‌نماید. گواهینامه HSE نیز تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست یکی دیگر از استانداردهای عمومی است که برای صنایع نفت، گاز و پتروشیمی قابلیت صدور را دارد. ISO29001نام استاندارد تخصصی است که مشاغل و حرفه‌های فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی می‌توانند در مجموعه خود به طراحی و اجرای مستنداتش بپردازند.

   

  مزایا و فواید اخذ گواهینامه ISO29001

  افزایش سطح کیفیت فرآیندها و بهبود مستمر

  شناسایی خطرات و بهبود ریسک‌ها و درآمد زایی بیشتر

  ساده نمودن مراحل خدمات و کاهش ضایعات و هزینه‌ها

  ایجاد یک سیستم مدیریتی برای طراحی مناسب محصولات

  توسعه و تولید محصولات و تولیدات مورد نیاز جامعه

  نصب و راه‌اندازی محصولات و تولیدات مناسب

  حذف مراحل اضافی و افزایش سطح درآمد

  حضور موفق در مناقصات و کنار زدن رقبا

  تأمین نیازهای بازار‌های داخلی و حضور موفق در بازارهای جهانی

  جهت حضور در وندور لیست بعنوان تأمین کنندگان مجاز

   

  مراجع صدور گواهینامه ISO 2900l کدامند؟

  اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌تواند از دو نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو برای سازمان‌های فعال در حوزه پفت، گاز و پتروشیمی انجام شود. اگر صدور گواهینامه ایزو‌۲۹۰۰۱ از طرف مراجع صدور بین المللی که تحت اعتبار مراکز اعتبار دهنده عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی باشد منجر به دریافت گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ معتبر و اصیل می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی باید جهت اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ بین‌المللی تمامی قوانین و دستورالعملهایی که سازمان استاندارد جهانی ایزو تدوین نموده است را در سطح مجموعه طراحی و اجرا نمایند. البته لازم به ذکر است بدانید گواهینامه ISO29001 ترکیبی از استانداردهای ایزو و مشخصات فنی مؤسسه نفت آمریکا می‌باشد. اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ از مراجع صدور گواهینامه ایزو بین‌المللی به مدت زمان بیشتر و هزینه بیشتری نیاز دارد. سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی به تازگی شروع به فعالیت کرده‌اند و از بودجه مالی کمتری برخوردار هستند یا اینکه شرکت‌هایی که برای حضور در مناقصات زمان کوتاهی فرصت دارند می‌توانند از مراجع صدور خصوصی گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ را دریافت نمایند. اخذ گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ از مراجع صدور خصوصی ایزو بعلت اینکه ملزم به پیاده سازی مستندات نیستند با هزینه خیلی کم در مدت زمان کوتاه‌تری صادر می‌گردد.

   

  تفاوت ISO 9001 با ISO/TS 29001 چیست؟

  ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۲۹۰۰۱ هر دو جز استانداردهای سیستم‌های مدیریتی تدوین شده از طرف سازمان استاندارد جهانی ایزو هستند. ایزو ۹۰۰۱ یک گواهینامه مدیریتی عمومی می‌باشد و ایزو ۲۹۰۰۱ یک گواهینامه مدیریتی تخصصی می‌باشد. ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت با مشخص نمودن فرآیندها و فعالیت‌های سازمان از انجام کارهای تکراری جلوگیری می‌شود و با افزایش سطح کیفیت فرآیندها عملکرد مفید و مؤثر افزایش می‌یابد. ایزو ۲۹۰۰۱ بعنوان یک سیستم مدیریت کیفیت ویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در واقع هم قسمتی از قوانین و دستورالعمل‌های ایزو ۹۰۰۱ را در خود جای داده هست هم یکسری قوانین و دستورالعمل‌های تخصصی مربوط به صنعت نفت و در واقع می‌توان گفت همان مشخصه‌های فنی که برای گواهینامه ISO 29001 تدوین شده است تفاوت بارزی است که بین دو گواهی ایزو ۹۰۰۱ و ۲۹۰۰۱ وجود دارد. سازمان‌ها و صنایع مربوط به حوزه نفت، گاز و پتروشیمی می‌توانند برای رسیدن به اهداف خود و دسترسی به چشم‌اندازهای روشن دو گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ و ایزو ۹۰۰۱ را اخذ نمایند.

  مرکز سامان کاران مفتخر است که با رعایت اصول مشتری مداری بعنوان بزرگترین و معتبرترین مرکز مشاوره در حوزه اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو در میان سازمان‌ها و شرکت‌ها با زمینه فعالیت‌های متفاوت شناخته شده است.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • مزایای پیاده سازی IMS

  IMS

  مزایای پیاده سازی IMS

  اخذ گواهینامه ISO9001

  گواهینامه ISO9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، به واسطه طراحی، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام خواهد بود.

  سیستم مدیریت کیفیت باعث ایجاد مزایای زیر در سازمان خواهد شد.

  افزایش کیفیت و سرعت فرآیندها و فعالیت کلیه پرسنل

  مهندسی مجدد سازمان و فرآیندها و ایجاد نظم سازمانی

  کاهش ریسکهای موجود در سرمایه انسانی اموال فرآیندها و خدمات

  فزایش راندمان کاری و بهره وری در کلیه سطوح سازمان

  کاهش هزینه ها

  ایجاد یک نظام سیستماتیک متکی بر مستندات، نه متکی بر افراد

  ایجاد یک نظام مدیریت اطلاعات مستند و بایگانی سوابق قوی

  افزایش سطح رضایت ذینفعان شامل هیئت مدیره ، کارفرمایان و کارکنان و...

   

  اخذ گواهینامه ISO14001

  گواهینامه ISO14001سیستم مدیریت زیست محیطی به واسطه طراحی، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست قابل صدور خواهد بود.

  سیستم مدیریت زیست محیطی باعث ایجاد مزایای زیر خواهد بود:

  کاهش و یا حذف کاغذ و کاغذ بازی در سازمان

  کاهش اثرات مخرب محیط زیست شامل آب، خاک و هوا بطور مستقیم و غیر مستقیم

  ایجاد فضای سالم و فرح بخش در سطح سازمان

  افزایش رضایت ذینفعان شامل ذینفعان شامل هیئت مدیره، کارفرمایان و کارکنان و...

   

  اخذ گواهینامه ISO45001

  گواهینامه ISO45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بواسطه طراحی و مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام است.

  از مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت حرفه ایی می توان موارد زیر را نام برد.

  ارتقا بر سطح سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان

  آموزش دوره های عملیاتی و کاربردی ویژه کارکنان

  شناسایی خطرات موجود در محل کار و ارزیابی و سپس رفع آنها

  ایمنی سازی محیط کار

  ایجاد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری برای کارکنان

  شناسایی بیماری ها و امراض خاموش درکارکنان و تعریف اقدامات فوری

  افزایش سطح رضایت ذینفعان در حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی و...

   

  هزینه های پیاده سازی هر سیستم به دو قسمت زیر تقسیم می گردد.

  هزینه تهیه و تدوین طرح کلی مثلا طرح HSEیا همان HSEPLAN مبلغ........... اعلام می گردد.
  هزینه پیاده سازی که متناسب با سطح بودجه تعریف شده بین صفر تا سه درصد از بودجه کل سازمان باشد.

   

  مزایای پیاده سازی IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • نحوه ثبت و صدور گواهینامه IMS

  نحوه ثبت و صدور گواهینامه IMS

  نحوه ثبت و صدور گواهینامه IMS

  IMS چیست؟

  در جایی که یک شرکت متعهد به دریافت گواهینامه بیش از یک استاندارد است، سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) ساده ترین و کارآمدترین راه حل است. یک IMS اجازه می دهد تا الزامات چندین استاندارد شناخته شده از طریق یک سیستم مدیریت یکپارچه برآورده شود، نه حفظ چندین سیستم.

  چه چیزی را می توانید ادغام کنید؟

  استانداردهای اصلی که معمولاً برای تشکیل یک IMS ترکیب می شوند عبارتند از:

  مدیریت کیفیت ISO 9001

  ISO 14001مدیریت زیست محیطی

  ISO 45001 بهداشت و ایمنی شغلی

   

  مزایای یک IMS

  سازگاری اهداف، اهداف، سیستم ها و رویه ها

  کاهش زمان و هزینه در سراسر شرکت

  کاهش هزینه های صدور گواهینامه، زمان ممیزی و فرکانس

  تصویر و شهرت شرکت بهبود یافته است

  بهبود کارایی کارکنان از طریق تعریف نقش ها و مسئولیت های روشن

  کاهش خطرات

   

  برای اولین بار برای صدور گواهینامه اقدام می کنید؟

  1 - آماده کردن

  شما باید سیستم مدیریت مستند خود را راه اندازی کنید

  سپس مطمئن شوید که با استاندارد(های) انتخابی شما مطابقت دارد

   

  2 - ارزیابی کنید

  ما ابتدا یک بررسی سند انجام می دهیم تا بررسی کنیم که شما یک سیستم دارید

  سپس ارزیابی‌هایی در محل انجام می‌دهیم تا بررسی کنیم که آنچه را که سیستم شما می‌گویید انجام می‌دهید یا خیر

   

  3 - گواهی

  ما به شما فرصتی برای حل و فصل هرگونه یافته از طریق گزارش مفصل خود خواهیم داد

  پس از تصحیح این موارد، گواهی ها صادر می شود و ثبت نام در طرح های قابل اجرا تکمیل

  در سال‌های دوم و سوم، برای معتبر نگه داشتن گواهی شما، بازدیدهای نظارتی انجام خواهیم داد.

   

  ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

  ISO 9001 در یک سیستم مدیریت کلی طراحی شده است تا بتوان از آن در اندازه ها و انواع سازمان ها استفاده کرد. بنابراین استاندارد ISO 9001 به طور گسترده توسط شرکت های تولیدی و خدماتی، سازمان های غیرانتفاعی حتی در سازمان ها و ادارات دولتی پذیرفته و پذیرفته شده است. ISO 9001 چارچوبی مؤثر برای آگاهی از کیفیت سازمانی ارائه می دهد که به طور مداوم محصولات و کیفیتی را ارائه می دهد که نیازهای مشتری را برآورده می کند و بهبود مستمر محصولات و خدمات، فرآیندها و سیستم ها را برای دستیابی به رضایت مشتری ارائه می دهد. این استاندارد ISO 9001 در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است و تا به امروز بیش از 150 کشور از آن استفاده کرده اند. این استاندارد ISO 9001 یک استاندارد بسیار شناخته شده است و در بین استانداردهایی که در ( ISO ) وجود دارد، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

   

  سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

  سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 از تمام جنبه های زیست محیطی کار مراقبت می کند.

   

  ISO 45001 ، بهداشت و ایمنی شغلی

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 مبنایی برای هر فعالیتی است که در زمینه تولید، ساخت و ساز یا خدمات ایجاد می شود.

   

  خدمات صدور گواهینامه معتبر IAF

  یک گواهینامه معتبر سیستم مدیریت به مشتریان کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که حداکثر سود و ارزش را بدون خدماتی که برای آن پرداخت می کنند به دست می آورند. مشتریان، شرکا و ذینفعان با همکاری با یک سازمان بین‌المللی مستقل برای صدور گواهینامه با اعتبارنامه‌های رسمی شناخته شده در سراسر جهان، که به طور یکپارچه توسط انجمن اعتباربخشی بین‌المللی ( IAF) تایید شده است، از یک سیستم معتبر، قوی و کنترل‌شده بسیار سود می‌برند. پس از تایید، سیستم های مدیریت یک شرکت از کاهش ریسک و بهبود کارایی عملیاتی سود می برند که منجر به عملکرد بهتر، ضایعات کمتر، هزینه های کمتر و در نهایت سود بیشتر می شود.

  رشد قابل توجهی در زمینه صدور گواهینامه سیستم های مدیریت در سال های اخیر مشاهده شده است.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  گاهی اوقات سازمانها و شرکت‌هایی هستند که ملزم به اجرای چند سیستم مدیریتی در سطح مجموعه خود می‌باشند و باید طراحی و اجرای تک تک سیستم‌ها و استانداردهای سازمان جهانی ایزو را در تمامی فرآیندهایشان به کار ببرند ولی اکثرا به خاطر هزینه بالا و همچنین زمان بر بودن اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها دچار استرس و نگرانی می‌شوند. سازمان‌ها و صاحبان مشاغل با هر نوع زمینه فعالیتی با آگاهی از وجود یک سیستم بسیار پرکاربردی توانستند بر اهدافشان جامه عمل بپوشانند و به دغدغه‌هایشان پایان دهند. نام آن سیستم گواهینامه IMS می‌باشد. در واقع اخذ گواهینامه IMS از طرف مراجع صدور گواهینامه ایزو این امکان را برای تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها فراهم نمود تا بتوانند در مدت زمان کوتاهی با هزینه کمتری به اجرای چندین سیستم مدیریتی در مجموعه شام بپردازند. گواهینامه IMS به معنای گواهینامه سیستم مدیریتی یکپارچه می‌باشد و صرفاً مدرکی است که وجود استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را در یک مجموعه اثبات می‌نماید.

  سازمان استاندارد جهانی ایزو جهت همسان سازی تمامی قوانین و دستورالعمل‌هایی که برای انواع مشاغل در تمام کشورها تهیه و تنظیم شده است به تدوین استانداردهای جهانی پرداخته است که تمامی کشورهای دنیا بتوانند بصورت یکسان از آنها استفاده نمایند. سازمان بین المللی ایزو گواهینامه‌ها و استانداردهایش را هم برای سیستم‌های مدیریتی و هم برای محصولات، تولیدات و خدمات تهیه و تدوین نموده است. استانداردهای مرتبط در حوزه سیستم‌های مدیریتی را به دو دسته استانداردهای عمومی و تخصصی تقسیم کرده است. ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ از دسته استانداردهای سیستم های مدیریتی و عمومی می‌باشند. ایزو ۹۰۰۱تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به عنوان گواهینامه‌های مهم و بسیار پرکاربرد میباشند که قوانین و دستورالعمل‌هایشان طوری طراحی و تنظیم شده است که قابلیت اجرا در تمامی مشاغل را دارند. اکثر مستندات این سه گواهینامه مشترک می‌باشند به همین دلیل هنگامی که سازمانی هر سه استاندارد را با هم اخذ نماید نیازی به اجرای تک تک قوانین و الزامات هر گواهینامه را ندارد و مستندات به صورت یکدست و مشترک در سطح مجموعه اجرا می‌شوند و در واقع سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان عملی می گردد و در اصطلاح گفته می شود سازمان مربوطه دارای گواهینامه IMS می‌باشد.

   

  مستندات گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچهIMS را از کجا تهیه کنیم؟

  تهیه مستندات گواهینامه‌های ایزو باید توسط افراد با تجربه که هم تحصیلات مرتبط را گذرانده باشند و هم در زمینه مستند نویسی تجارب لازم و کافی را دریافت کرده باشند و در دوره های کارآموزی به صورت تئوری و عملی شرکت کرده باشند آماده شود تا مستندات بتوانند به صورت کاملا صحیح و کاربردی کلیه قوانین و دستورالعمل‌های سازمان استاندارد جهانی را در یک مجموعه اعمال نمایند. مستندات گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ims در واقع ادغامی است از قوانین و دستورالعمل‌های استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱و ایزو ۴۵۰۰۱ که شامل خط مشی کیفیت، روش‌های اجرایی کنترل مستندات و روش‌های اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت و روش‌های اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی و غیره می‌شود.

  مرکز سامان کاران در طی چند سال سابقه طولانی و درخشان در حوزه صدور انواع گواهینامه های ملی و بین المللی مستندات کلیه استانداردهای سازمان ایزو را تهیه و آماده کرده است و در قالب فایل WORD در فضای مجازی و همچنین در کانال تلگرامی رسمی مرکز منتشر نموده است. یکسری از مراکز صدور گواهینامه ایزو در قبال تهیه مستندات هزینه‌های هنگفت و قابل توجهی را از متقاضیان محترم دریافت می‌کنند ولی تفاوت اساسی مرکز سامان کاران با دیگر مراکز مشاوره در این است که اخلاق نیک مشتری مداری را هیچ گاه فراموش نمی‌کند و در قبال ارائه کلیه مستندات و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS هیچ مبلغ و هزینه‌ای را از مشتریان خود دریافت نمی‌کند. همچنین با بهره گیری از مشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه‌ای در مجموعه خود در حوزه انواع گواهینامه‌ها به صورت ۲۴ ساعته مشاوره رایگان ارائه می‌دهد.

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS با تهیه فرم ثبت نام گواهینامه IMS و تهیه مستندات همراه با انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو و انجام مراحل ممیزی براحتی انجام می‌پذیرد.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا