baner low

سامان کاران | 44810270-021 گواهینامه ایزو ISO و CE - ISO14001

 • IMS چیست؟

  IMS CER

  IMS چیست؟

  IMS سیستم مدیریت یکپارچه در واقعیت امر یک اصطلاح بیشتر نیست و نمی توان آن را در زمره گواهینامه های ایزو بیان کرد و تعریف نمود. سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001زمانی که در کنار هم طراحی و پیاده سازی می شوند یک سیستم مدیریت یکپارچه را ایجاد می کنند که به آن در اصطلاح IMS گفته می شود. IMS یک گواهینامه نیست و برایش گواهی صادر نمی شود و یک گواهی مستقل نیست اما به اشتباه برایش گواهی نامه صادر می گردد. در حقیقت IMS تلقی سیستم مدیریت یکپارچه برای یک سازمان هست به عبارتی زمانی که شرکتی سیستمهای مدیریتی کیفیت و ایمنی و بهداشت و محیط زیست را به طور یکپارچه درون سازمانش طراحی و پیاده سازی نماید می گویند که سازمان مربوطه دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه هست.

  تعریف سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

  یک سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شامل دو یا چند سیستم مدیریت رسمی سازگار است که در یک سیستم ترکیبی ادغام می شوند.

  سیستم های مدیریت مفاهیم و چارچوب های مشابهی را به اشتراک می گذارند، به عنوان مثال:

  مدیریت فرآیند و پروژه: اطمینان از اینکه فرآیندها و الزامات نتایج مورد نظر را ارائه می دهند

  برنامه‌ریزی-بررسی-عمل: رویکردی کلی برای مدیریت فرآیند برای تعیین اهداف، تعریف فرآیندها، نظارت بر پیشرفت و انجام اقدامات برای اطمینان از انطباق و ارائه بهبودها.

  مدیریت ریسک: ایجاد راه هایی برای شناسایی ریسک ها و اجرای کنترل ها برای به حداقل رساندن آنها. این باید شامل راه هایی برای شناسایی و به حداکثر رساندن فرصت ها و همچنین رویدادهای منفی باشد.

  یکی از متداول‌ترین سیستم‌های مدیریت کیفیت، ادغام استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 با استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) ISO 14001 و استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی (OH&S) ISO 45001 است.

  هر سه استاندارد سیستم از ساختار سطح بالا یکسانی استفاده می کنند، یک الگوی عمومی برای سیستم های مدیریت ISO، که برای ایجاد سازگاری بین استانداردهای مختلف سیستم مدیریت طراحی شده است و پیاده سازی و ادغام چندین سیستم مدیریت ISO را بسیار آسان تر می کند.

  سادگی و راحتی اتخاذ یک ساختار سیستم مدیریت مشترک باعث شده است که تعداد فزاینده ای از سازمان ها این رویکرد یکپارچه را برای سیستم های مدیریت خود اتخاذ کنند.

   

  قالب بندی سیستم مدیریت یکپارچه

  سیستم های مدیریت معمولاً به چندین بخش یا زیر سیستم تقسیم می شوند که ممکن است به طور جداگانه و با استقلال نسبی مدیریت شوند. یکپارچه سازی سیستم های مجزا بستگی به نحوه چیدمان سیستم های پایه دارد. در برخی موارد، ساده‌تر و سریع‌تر است که یک سیستم یکپارچه را از ابتدا با استفاده از محتویات سیستم‌های موجود در یک سبک فرم‌بندی‌شده که بند‌های رایج را همسو می‌کند، ساختار دهید.

  بندهای استاندارد

  هر استاندارد سیستم مدیریت به بندها یا الزاماتی تقسیم می شود که می تواند متناسب با سازمان تنظیم شود. ISO 14001 ، ISO 9001 و ISO 45001 استانداردهای فرآیندی هستند

  سپس بندهای بازنویسی شده برای هر یک از سیستم های مدیریتی برای ایجاد یک خط مشی یکپارچه ادغام می شوند.

  دامنه - بیان می کند که سازمان ها باید الزامات قانونی و مقرراتی را برآورده کنند، به طور مستمر بهبود یابند، و همه الزامات عمومی هستند و برای همه مشاغل، صرف نظر از نوع، اندازه، یا محصول/خدمات ارائه شده قابل اجرا هستند.

  مراجع هنجاری - هیچ مرجع هنجاری وجود ندارد. گنجاندن صرفاً برای حفظ شماره گذاری در تراز با سایر استانداردهای مدیریت ISO است.

   اصطلاحات و تعاریف در چهار دسته تنظیم شده است.

  سازمان و رهبری - از جمله EMS، سیاست زیست محیطی، سازمان، مدیریت ارشد و طرف های ذینفع.

  برنامه ریزی - به محیط طبیعی، جنبه ها و اثرات زیست محیطی، اهداف، پیشگیری از آلودگی، الزامات، انطباق قانونی، ریسک و فرصت ها مربوط می شود.

  پشتیبانی و عملیات - شایستگی ها، اطلاعات اسناد، چرخه عمر، برون سپاری و فرآیند را تعریف می کند.

  ارزیابی و بهبود عملکرد - ممیزی ها، انطباق و عدم انطباق، بهبود مستمر، اثربخشی، شاخص ها، نظارت، اندازه گیری و عملکرد زیست محیطی مربوط به مدیریت جنبه های زیست

  زمینه سازمان - مسائل بیرونی و داخلی مربوط به یک سازمان و توانایی آن برای دستیابی به نتایج را با در نظر گرفتن انتظارات ذینفعان توضیح می دهد.

  رهبری - مدیران ارشد را ملزم می کند که مسئولیت پذیر باشند، به ویژه در مورد سیاست ها، نقش ها و مسئولیت های سازمانی.

  برنامه ریزی - به اقداماتی مانند تعهدات و اهداف مطابقت و برنامه ریزی برای دستیابی به آنها، از جمله خطرات و فرصت ها اشاره دارد.

  پشتیبانی - این به منابع، شایستگی ها، آگاهی، ارتباطات داخلی و خارجی و اطلاعات مستند اشاره دارد.

  عملیات - از جمله برنامه ریزی و کنترل عملیاتی و آمادگی و واکنش اضطراری نیز در این بخش پوشش داده شده است.

  ارزیابی عملکرد - نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی عملکرد، با تاکید ویژه بر ارزیابی انطباق.

  بهبود - مواردی را پوشش می دهد که باید به آنها پرداخته شود، مانند عدم انطباق، اقدامات اصلاحی و بهبود مستمر برای افزایش عملکرد.

   

  مزایای IMS

  یک IMS تعدادی از مزایای واضح را ارائه می دهد.

  یک کتابچه راهنمای IMSبرای یک سیستم مدیریت کیفیت و محیط زیست یکپارچه تنها تقریباً 20٪ بزرگتر از یک کتابچه راهنمای کیفیت یا محیطی است.

  اسناد رایج IMS، مانند فرم ها و سوابق، تقریباً 40٪ کمتر از مقدار اسناد مورد نیاز برای دو سیستم جداگانه است.

  به اشتراک گذاشتن وظایف مشترک مانند ممیزی داخلی، مدیریت سوابق، کنترل اسناد، اهداف و اهداف و غیره، زمان کارکنان و سایر منابع مورد نیاز برای حفظ یک سیستم مدیریت را کاهش می دهد.

  ممکن است بتوان IMS را به عنوان یک سیستم واحد تأیید و ارزیابی کرد که اغلب می تواند هزینه ارزیابی های خارجی را کاهش دهد.

  یک IMS مسئولیت و مالکیت سیستم‌های مدیریت را گسترده‌تر از سیستم‌های منفرد پخش می‌کند و به نزدیک‌تر شدن سیستم به فرآیندهای اصلی سازمان کمک می‌کند.

  یک IMS که به طور مؤثر پیاده‌سازی می‌شود، همکاری بیشتری را در بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند و احساس مسئولیت مشترک بیشتری را برای کنترل کیفیت، سلامت و ایمنی و عملکرد زیست‌محیطی ایجاد می‌کند.

  سیستم های مدیریت، به عنوان اشکالی از مدیریت ریسک سیستماتیک، می توانند سود را افزایش داده و در هزینه ها صرفه جویی کنند.

  با استفاده از ادغام ISO 9001 و ISO 14001 به عنوان مثال، برخی از بندها دقیقاً با هم ترکیب نمی شوند، به عنوان مثال ISO 14001 دارای یک بند تحت عنوان "کنترل عملیاتی" است که مشخصاً بند متناظری در ISO 9001 ندارد. اما دومی دارای "برنامه ریزی" است. تحقق محصول» که عملکرد مشابهی را انجام می دهد. تعداد بسیار کمی از بندها، مانند «جنبه‌های زیست‌محیطی»، باید به تنهایی بایستند، اما بیشتر آن‌ها به طور منظم در یکدیگر قرار می‌گیرند.

  نمونه هایی از مواردی که بندهای ISO 14001 و ISO 9001 مطابقت دارند عبارتند از:

  خط مشی: هر دو الزامی برای یک خط مشی دارند

  مقدمه: توضیح کلی استاندارد

  محدوده: محدوده محصولات و فرآیندها و غیره تعریف شده در هر استاندارد

  الزامات عمومی: آنچه که هر سیستم باید پوشش دهد

  کنترل اسناد و مدارک

  کنترل سوابق (اسناد و سوابق ممکن است الکترونیکی، نسخه چاپی یا ترکیبی از ربات باشد

  پیاده سازی IMS

  سازمان ها ممکن است خط مشی های جداگانه ای برای هر MSS داشته باشند یا ممکن است همه الزامات خط مشی را در یک خط مشی IMS ادغام کنند. IMS چارچوبی را برای اجرای دو یا چند MSS یا مشخصات به صورت یکپارچه فراهم می کند و ممکن است به بهترین وجه از طریق یک کتابچه راهنمای IMS نگهداری و مستند شود.

  الزامات پیاده سازی IMS را به صورت زیر خلاصه می گردد:

  زمینه سازمان: خارجی - از جمله مسائل اجتماعی، حقوقی، مالی، فناوری و زیست محیطی و غیره. داخلی - از جمله حاکمیت، ساختارهای سازمانی، سیاست ها، اهداف و استراتژی ها و غیره.

  درک نیازهای ذینفعان و سایر طرف‌های ذینفع: از جمله، برای مثال، الزامات قانونی و سایر الزامات که باید به کارکنان کلیدی و سایر طرف‌های مرتبط، مانند آژانس محیط‌زیست، ابلاغ شود.

  دامنه: تعریف آنچه IMS با توجه به مرزهای عملیات و الزامات استانداردهای مدیریت پوشش می دهد.

  سیستم مدیریت: پوشش اجرا، بهره برداری و نگهداری، تعاملات فرآیند، نظارت بر کنترل عملیاتی، اندازه گیری و تجزیه و تحلیل و همچنین منابع مورد نیاز برای نگهداری سیستم.

  رهبری: اطمینان از ایجاد سیاست ها و اهداف و در دسترس بودن منابع برای اجرا.

  خط مشی: شامل تعهدات برای برآوردن الزامات IMS و بهبود مستمر و چارچوب برای اشیاء IMS در راستای هدف سازمان است.

  سازمان و مسئولیت ها: اطمینان از تخصیص مسئولیت ها و اختیارات و انطباق IMS با الزامات استاندارد.

  برنامه ریزی: برای اطمینان از دستیابی IMS به نتایج مورد نظر و دستیابی به بهبود مستمر، از جمله یکپارچه سازی و اجرای اقدامات لازم برای دستیابی به این امر و جلوگیری از اثرات نامطلوب.

  اهداف: اینها باید با خط مشی IMS مطابقت داشته باشند و الزامات قابل اجرا را در نظر بگیرند و نظارت، اندازه گیری و در صورت لزوم ارتباط برقرار کنند.

  پشتیبانی: تامین منابع لازم و حصول اطمینان از شایستگی کارکنان برای رسیدن به

  آگاهی: از سیاست IMS و اثربخشی سیستم، از جمله پیامدهای عدم انطباق.

  ارتباطات: تعیین کنید که چه چیزی باید برای مخاطبان داخلی و خارجی ارتباط برقرار شود.

  مستندات: ایجاد، به روز رسانی و کنترل تمام اسناد مورد نیاز استاندارد، از جمله شرح محدوده IMS و کتابچه راهنمای سیستم که عناصر اصلی IMS را توصیف می کند.

  کنترل عملیاتی: شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل فرآیندها برای برآوردن الزامات IMS است.

  ارزیابی عملکرد: شامل نظارت، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرآیندها برای اطمینان از تحقق عملکرد و سایر اهداف.

  ممیزی داخلی: ممیزی ها را در فواصل زمانی برنامه ریزی شده انجام دهید تا مطمئن شوید الزامات IMS به طور موثر مطابق با خط مشی IMS اجرا می شود.

  بررسی مدیریت: IMS را برای شناسایی عدم انطباق ها و فرصت های بهبود مستمر

  بهبود: اقدامات اصلاحی برای رسیدگی به موارد عدم انطباق و اطمینان از بهبود مستمر انجام دهید.

  آموزش

  ممیزی

  ممیزان باید برای انجام ممیزی های IMS صلاحیت داشته باشند و اگر این وظیفه به کارکنان محول شود، آموزش لازم است.

  اگر سازمان تحت استاندارد ISO 9001 ثبت شده باشد، برخی از ممیزان داخلی قبلاً آموزش دیده، در دسترس و صلاحیت برای ممیزی جنبه های سیستم یکپارچه ای که با آن آشنایی دارند، خواهند بود. تصمیم در مورد نیاز به آموزش رسمی بیشتر بر اساس شایستگی ممیزان است، اما آشنایی با عناصر مدیریت زیست محیطی سیستم مورد نیاز است.

  نمایندگان مدیریت

  توصیه می شود که نمایندگان مدیریت در مورد الزامات استانداردهای مدیریتی آموزش ببینند. این امر می تواند از طریق دوره های مناسب ممیز داخلی یا در صورت امکان از طریق دوره ممیز سرب حاصل شود.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • اخذ فوری گواهینامه IMS

  اخذ فوری گواهینامه IMS

  اخذ فوری گواهینامهIMS

  اخذ و دریافت گواهینامه IMS در گرو اخذ و دریافت سه گواهینامه ایزو ISO 9001( استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ) ، ISO 14001 ( استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ) ، ISO 45001 ( استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ) می‌باشد. بنابراین سازمانها و شرکتهای متقاضی اخذ گواهینامه IMS به صورت فوری باید ابتدا مراحل اخذ سه گواهینامه ایزو فوق را به صورت فوری بگذرانند و بعد از آن گواهینامه IMS را دریافت نمایند. گواهینامه IMS یک استاندارد تدوین شده از سوی سازمان ایزو نیست و دریافت آن در گرو اخذ گواهینامه‌های ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد. سازمانها و شرکتها برای اینکه یک سیستم کاملا کارآمد را که پکیج کامل نیازهای اصولی مدیریت در مجموعه‌اش را برآورده سازند، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را ترکیب می‌کنند.

   

  مراحل دریافت گواهینامه ایزو

  برقراری با مرکز مشاوره ایزو و تکمیل فرم درخواست گواهینامه ایزو

  مشخص نمودن اهداف سازمان و انجام مشاوره و راهنمایی

  انتخاب گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱

  انتخاب مراجع صدور گواهینامه ایزو

  طراحی، مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  انجام ممیزی داخلی یا همان ابتدایی توسط سازمان متقاضی اخذ گواهینامه ایزو

  انجام ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مراحل فوق کلیاتی از مراحل دریافت گواهینامه ایزومی‌باشد ولی برای اخذ فوری گواهینامه IMS بصورت فوری دیگر مرحله طراحی، مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو را بصورت تخصصی و اجبار ندارید. پس مسلما مرحله ممیزی نهایی که توسط کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو نیز انجام می‌شد حذف می‌گردد، چرا که مرجع صدور گواهینامه IMS فوری، مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی هستند. هنگامی که برای اخذ گواهینامه ایزو از مراجع خصوصی اقدام می‌نمایید چون ملزم به پیاده سازی استانداردهای ایزو بصورت واقعی نیستید، در نهایت بعد از اخذ سه گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو‌۴۵۰۰۱ بصورت فوری انجام می‌شود و در نهایت گواهی نامه IMS نیز از مراجع صدور گواهینامه ایزو خصوصی سریع حاضر می‌شود.

   

  مستندات گواهینامهIMS فوری

  مستندات و الزامات گواهینامه IMS ترکیبی از مستندات و الزامات سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ می‌باشد. یعنی هم طراحی و اجرای اصول ایجاد کیفیت در سیستم مدیریت باید رعایت شود و هم اصول حمایت از منابع طبیعی و محیط زیست و هم اصول ایمنی در کار و ایجاد امنیت برای کارکنان و کارگران در محیط کار و حفاظت از سلامتشان باید انجام شود. نمونه خط مشی کیفیت اولین اصول طراحی مستندات می‌باشد چرا که در این خط مشی مدیریت ارشد سازمان کلیه اهداف و چشم اندازها را در آن مشخص می‌نماید و برنامه فوق را در مقابل دید همگان قرار می‌دهد. بعد از آن یک چارت سازمانی شامل بخش‌های مختلف و فرآیندهای مختلف در آن مشخص می‌شود و نمونه شرح وظایف تدوین می‌گردد. بعد از آن کلیه نمونه روش‌های اجرایی که در هر سه گواهی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ وجود دارد به صورت مشترک طراحی و اجرا می‌شود. نمونه روش‌های اجرایی و مستنداتی که هم شامل اجرای ممیزی داخلی و آموزش می‌شود. نمونه مستندات گواهینامه IMS شامل نمونه روش‌های اجرایی در اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، شناسایی خطرات و ارزیابی مخاطرات و بهداشت و شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی نیز می‌باشد.

  راه‌اندازی یک سیستم مدیریت یکپارچه و ارزیابی و حمایت از زنجیره تامین تدارکات و تجهیزات یک مجموعه و برای صرفه جویی در زمان و هزینه برای دستیابی به گواهینامه ‌های ایزو و از بین بردن پیچیدگی در فرآیندها و مسئولیت‌ها یکپارچگی سیستم مدیریت بسیار کارآمد و مؤثر می‌باشد. اجرای سیستم‌های همسو و فرآیندهای مشترک منجر به انجام با نظم و انسجام بهتری کلیه قسمت‌ها می‌شود و اهداف تجاری سریع تر محقق می‌گردند و نهایت موفقیت سریعتر به دست می‌آید.

   

  مستندات رایگان گواهینامهIMS از کجا تهیه می‌شوند؟

  مرکز  سامان کاران برای اخذ همزمان سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ بعنوان یه استاندارد عمومی و پرکاربرد در حوزه مدیریتی از سری استانداردهای سازمان بین المللی استاندارد یکسری آبشن‌هایی را در نظر گرفته است تا مشتریان و متقاضیان بیشتر برای اخذ یه گواهینامه فوق ترقیب شوند. صدور رایگان گواهینامه IMS به همراه ارائه رایگان مستندات IMS از جمله خدمات ویژه از طرف مرکز  سامان کاران می‌باشند. همچنین مشاوران و کارشناسان مجرب در مرحله مشاوره و طراحی و اجرای مستندات سازمان‌های و شرکت‌های متقاضی را در صورت تمایل تنها نمی‌گذارد.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

   ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  ISO چیست؟ ایزو چیست؟ گواهی ایزو چیست؟ گواهی ISO چیست؟ گواهینامه ایزو چیست؟ گواهینامه ISO چیست؟ سازمان بین المللی استاندارد یا سازمان جهانی استاندارد باعبارت لاتین International Organisation for Standardiztion و باکلمه مخفف ISO عنوان می‌شود. سازمان بین المللی استاندارد ازاتحاد دو سازمان بین المللی انجمن‌های استاندارد ملی و کمیته هماهنگ سازی استاندارد سازمان ملل متحد ایجاد شده است. مجموعه‌ای ازتوسعه دهنده‌های استاندارد‌های مرتبط باانواع مشاغل درسازمان بین المللی ایزو گرد هم جمع شده‌اند و بصورت اعضای اصلی و فرعی عضو سازمان بین المللی استاندارد مشارکت و فعالیت می‌کنند. سازمان ایزو قوانین و دستورالعمل رادر زمینه‌ها و حرفه‌های مختلفی تهیه و تدوین نموده است و بعداز گرفتن تأییدیه ازهمه اعضای سازمان درسامانه و سایت ایزو به آدرس WWW.ISO.ORG منتشر می‌شود. نام تمام استانداردها و گواهینامه‌های ایزو همراه با متن کامل مستنداتشان در سایت ایزو قرار دارد.‌

   

  ایزوISO ، مشاغل و حرفه‌ها

  قوانین و استاندارد سازمان جهانی ایزو برای تمام مشاغل و حرفه‌ها تهیه و تدوین شده است. گواهینامه‌های ایزوشامل شرکت‌های پیمانکاری، شرکت‌های خدماتی، مجموعه‌ها و کارخانه‌های تولیدی، مجموعه‌ها و صنایع غذایی، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، صنعت خودرو سازی، شرکت‌های ساختمانی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع معدن، فرش بافی، تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی، هتل‌ها و رستوران‌ها، شرکت‌های کامپیوتری و نرم افزاری، نشریات و شرکت‌های تبلیغاتی می‌شود.

   

  سایت ایزوISO ( سازمان بین‌المللی استاندارد )

  سایت ایزو ISO یک سایت غیر دولتی اما کاملا معتبراست که درسطح بین المللی همه استانداردهای جزئی و کلی عمومی و تخصصی رااطلاع رسانی می کند. سایت ایزو منبعی غنی ازانتشار انواع گواهینامه‌های ایزو بهمراه قوانین و دستورالعمل‌هایشان می‌باشد.

  گواهی ایزو ۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی

  گواهی ایزو ۴۵۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای

  گواهی ایزو ۲۲۰۰۰ استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

  گواهی‌ ایزو ۲۹۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - نفت، گاز و پتروشیمی

  گواهی ایزو ۲۰۸۱۵ استاندارد سیستم مدیریت قابلیت اطمینان در صنعت نفت گاز و پتروشیمی

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و رسیدگی به شکایات مشتریان

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۴ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت رضایت مشتریان

  گواهینامه ایزو 10001 سیستم مدیریت کیفیت و رضایتمندی مشتریان و منشور سازمان

  گواهی ایزو 10003 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و حل اختلاف مشتریان

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزش

  گواهینامه ایزو ۲۹۹۹۰ سیستم مدیریت کیفیت خدمات آموزش برای موسسات غیر رسمی

  گواهینامه ایزو ۲۱۵۰۰ استاندارد سیستم مدیریت پروژه

  گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۶ سیستم مدیریت کیفیت مدیریت پروژه

  گواهینامه ایزو ۲۷۰۰۱ سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

  گواهینامه ایزو ۲۰۰۰۰ سیستم مدیریت خدمات IT

  گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی

  گواهینامه ایزو ۱۵۱۸۹ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی

  گواهینامه ایزو ۱۶۹۴۹ سیستم مدیریت کیفیت در خودروسازی

  گواهینامه ایزو ۱۰۶۶۸ استاندارد ارزش گذاری برند

  گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ استاندارد مسئولیت اجتماعی

  گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ استاندارد الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون

  ازجمله مهم‌ترین گواهینامه‌های اساسی و پرکاربرد ایزو می‌باشند.

   

  سایت ایزو ( مرکز سامان کاران )

  سایت ایزو سامان کاران جهت اطلاع رسانی و انواع مشاوره‌های مرتبط‌‌ اخذ گواهینامه‌های ملی و بین المللی توسط کادر مجرب و حرفه‌ای مرکز سامان کاران ایجاد شده است. آگاهی گرفتن و افزایش اطلاعات درباره هرموضوع و هرنوع گواهینامه حق مسلم و طبیعی متقاضیان انواع گواهینامه‌های جهانی و داخلی می‌باشد. مرکز سامان کاران باتوجه به این موضوع سعی کرده است تا باارائه اطلاعات کامل و تولید محتوای مناسب بهترین اطلاع رسانی‌ها و خدمات رابه کاربران و متقاضیان ارائه دهد. مهم‌ترین و پرکاربردترین استانداردهای جهانی اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزو می‌باشد. سایت ایزو مرکز سامان کاران ازمشاوره ابتدایی تامراحل ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، ذکر نام مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو و سطح اعتبار مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو و هزینه و مدت زمان اخذ انواع استانداردهای ایزو رابیان نموده است. سایت ایزو مرکز سامان کاران هرروز توسط متخصصین و کارشناسان و محتوا نویسان آگاه اطلاعاتش را به روز رسانی می‌کندتا جای هیچ گونه سوال و ابهامی درذهن متقاضیان گواهینامه‌های ایزو باقی نماند.

   

  مدارک مورد نیاز ایزو ISO

  مدارک مورد نیاز ایزوISO‌

  هرسازمان و مجموعه‌ای که درخواست گواهینامه ایزو داشته باشد باید باتوجه بنوع گواهینامه و استانداردی که مشخص می‌کند الزامات و قوانین مربوطه را برای فرآیندهای مجموعه‌اش مستند سازی کند. مستندات گواهینامه‌های ایزو بصورت عمومی و تخصصی متناسب با زمینه فعالیت شرکت ایجاد شده‌اند. مدارک و مستندات عمومی گواهینامه‌های ایزو شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، اهداف کیفیت، چارت سازمانی، شرح وظایف و دستورالعمل‌های کاری، فرم‌ها و گزارش‌ها و نمونه روش‌های اجرایی آموزش کارکنان و روش اجرایی بازنگری مدیریت و غیره می‌باشد. کلیه مستندات عمومی توسط مرکز سامان کاران درقالب فرمت WORD بطور کاملا رایگان دراختیار متقاضیان محترم در سایت ایزو ISO سامان کاران و تلگرام رسمی مرکز سامان کاران بارگذاری شده است. مستندات تخصصی گواهینامه‌های ایزو نیز باتوجه بنوع فعالیت شرکت و مجموعه‌ها تهیه و تدوین می‌شوند. مستندات تخصصی ایزو نیز درقالب فرمت WORD توسط کارشناسان و مشاوران مجرب مرکز سامان کاران تهیه شده‌اند.

   

  مدارک و فرم ثبت نام ایزوISO

  هرسازمان و مجموعه‌ای باید فرم درخواست گواهینامه ایزو راازطرف سایت ایزو سامان کاران دانلود و دریافت نماید و تمامی آیتم‌های فارسی و انگلیسی گواهینامه ایزو راتکمیل نماید. مشخصات داخل فرم ثبت نام گواهینامه ایزو ISO شامل مشخصات مدیر عامل و مشخصات سازمان مربوطه می‌شود. همچنین درقسمت دیگر فرم نوع گواهینامه ایزو ، نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو بهمراه هزینه و مدت زمان صدور گواهینامه ایزو و یکسری دستورالعمل قید شده‌که باانجام مشاوره و صحبت بعداز توافق طرفین بصورت رسمی کار ثبت و صدور گواهینامه ایزو آغاز می‌شود.

   

  متقاضیان ایزوISO

  متقاضیان و درخواست کنندگان گواهینامه‌های ایزو شامل سازمان‌ها و مجموعه‌های متفاوتی می‌شوند. شرکت‌های پیمانکاری جهت حضور موفق درمناقصات و شرکت‌های جوان و تازه تاسیس برای معرفی برند و انجام تبلیغات، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که‌صرفا جهت شهرت درمیان رقبا متقاضی گواهینامه ایزو هستند. برخی شرکتها و مجموعه‌ها جهت افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات در بازارهای داخلی و جلب اعتماد و رضایت مشتریان و صادرات محصولات و تولیدات درجوامع بین المللی متقاضی گواهینامه ایزو میباشند.برخی ازمجموعه‌ها نیز جهت انجام بازاریابی گسترده‌تر و امروزه نیز برخی ازسازمان‌ها و شرکت‌ها جهت حضور درلیست وندور لیست سازمان تامین کنندگان مجاز کارفرمایان متقاضی ایزو می‌شوند.

   

  فواید اخذ گواهینامه ایزو

  مزایا و فواید ایزوISO

  تمامی استانداردها و دستورالعمل‌های تدوین شده ازسوی سازمان بین المللی استاندارد هرکدام مزایا و فواید بسیاری رابرای هرسازمان متقاضی بهمراه می‌آورد. گواهینامه‌های ایزو موجب عملکرد بهتر سازمان و بهبود مستمر و بهره‌وری بیشتر و سودآوری بالاتر و صرفه‌جویی در هزینه‌های ناشی ازفرآیندهای تکراری و بیهوده می‌شود. همچنین جلب رضایت و اعتماد مشتریان و موفقیت درمناقصه‌های شرکت‌های دولتی و خصوصی و انجام بازاریابی بهتر و ارائه محصولات و خدمات به نحوی مطلوب تر و شایسته تر و همچنین افزایش مسئولیت‌پذیری و توانمندی‌ کارکنان و پرسنل و درنتیجه تجارت بهتر و پررونق‌تر و حفظ و صیانت ازمحیط زیست و کاهش الزامات منفی و مخرب با‌کاهش آلاینده‌ها و پسماندها ازمزایا و فواید دریافت گواهینامه‌های ایزو هستند و درنهایت استفاده‌از استانداردهای ایزو موجب سلامت جسم و روح روان افراد جامعه و کسب امتیاز برتر در جهان می شود.

   

  از کجا گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  چجوری گواهینامه ایزو بگیرم؟ ازکجا گواهینامه ایزو بگیریم؟ مرکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو کجاست؟ وظیفه اصلی سازمان بین المللی استاندارد تهیه و تدوین قوانین و الزامات مرتبط باانواع مشاغل و حرفه‌ها درسطح جهان است و وظیفه ثبت و صدور گواهینامه های ایزو رابرعهده مرکزی معتبر و رسمی بانام انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF گذاشته است. البته انجمن IAF بصورت مستقیم ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام نمی‌دهد بلکه برروی نهادها و مراکزی که به مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو اعتباردهی می کنند نظارت و بازرسی می‌کند. نهادهای اعتبار دهنده‌به مراجع صدور گواهینامه ایزو دراصطلاح AB نام دارند. وظیفه AB اعتباردهی به مراجع صدور گواهینامه ایزو یا همان CB‌ می‌باشد. البته متقاضیان انواع گواهینامه‌های ایزو بصورت مستقیم و حضوری نمی‌توانند به مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو مراجعه کنند و باید ازطریق رابطهای معتبر بانام مراکز مشاوره ایزو جهت اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزو اقدام کنند. بنابراین انتخاب درست و صحیح یک مرکز مشاوره فعال در حوزه ایزو بسیار مهم می‌باشد. مرکز سامان کاران یکی ازمعتبرترین و باسابقه ترین مراکز مشاوره فعال در حوزه ایزو و انواع استانداردهای ملی و بین المللی می‌باشد. مرکز سامان کاران عصو رسمی مرکز ملی استاندارد ایران می‌باشد. متقاضیان محترم انواع گواهینامه‌های ایزو می توانند بصورت رایگان استعلام و ریجستری اعتبار و عدم اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو و گواهینامه‌های ایزو راازمشاوران و کارشناسان مرکز سامان کاران دریافت نمایند.

   

   انواع مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزوISO و نحوه استعلام اعتبار و اصالتCB

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو دردو نوع مراجع صدور تحت اعتبار IAF و مراجع صدور بدون اعتبار IAF فعالیت می‌کنند. هنگامی که مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت یک مرکز اعتبار دهنده عضو انجمن اعتباردهندگان بین المللی کار ثبت و صدور گواهینامه های ایزو را انجام دهد در اصطلاح گفته می شود مرجع صدور IAF است. جهت استعلام ابتدا وارد سایت رسمی IAF به آدرس WWW.IAF.NU شوید و نام AB مورد نظررا درلیست نهادهای اعتبار دهنده سرچ کنید. بعداز پیدا کردن AB وارد سایت مربوطه شوید و درقسمت جستجو نام CB مورد نظررا جستجو نمایید. بنابراین ازطریق این مدل استعلام می‌توانید ازاعتبار و اصالت CB اطمینان حاصل کنید. همچنین می‌توانید ازراهنمایی و مشاوره رایگان کارشناسان مرکز سامان کاران بهره بگیرید. چنانچه اسم مرجع صدور گواهینامه ایزو CB درلیست مراکز اعتبار دهنده AB عضو انجمن اعتباردهندگان بین المللی IAF مشاهده نشد مشخص می‌شود CB مربوطه غیر IAF است.

  نکته: متقاضیان و مشتریان محترم انواع گواهینامه‌های ایزو حواسشان جمع باشدکه چنانچه گواهینامه‌ ایزویی توسط مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بغیراز مراجع ثبت و صدور IAF و مراجع ثبت و صدور غیر IAF صادر شد فیک و تقلبی می‌باشد. تنها نهاد رسمی و اعتبار دهنده و مورد تأیید سازمان ایزو ISO انجمن IAF می‌باشد. انجمن ASCB یک انجمن ساختگی و بدون معتبر می‌باشد که توسط یک سری مراکز مشاوره سودجو بصورت انگلیسی تنظیم شده و کاربران و مشتریان متقاضی گواهینامه ایزو راگمراه می‌کنند.

   

 • انواع ایزو

   کجا ایزو بگیریم

  انواع ایزو

  انواع ایزو سازمان بین المللی استاندارد سازی یک سازمان مستقل و غیر دولتیست و اعضایش سازمانهای استاندارد 164 کشور عضو هستند. ایزو بزرگترین توسعه دهنده استانداردهای بین المللی داوطلبانه جهان مبیاشد و تجارت جهانی باارائه استانداردهای مشترک بین کشورها تسهیل میکند. بیش ازبیست هزار استاندارد تعیین شده ، همه چیزاز محصولات تولید شده و فناوری گرفته تا ایمنی مواد غذایی ،کشاورزی و مراقبتهای بهداشتی پوشش میدهد. شرایط صدور گواهینامه ایزو و شرایط اخذ ایزو بابت موسسات ، نیازمند شرایط خاصی بابت دریافت گواهینامه ایزو ، نمیباشد. چنانچه شرکتی دارای دفترمرکزی ویامشغول فعالیت، میتواندگواهینامه ایزو، اخذ کند. تعداد کارکنان، حجم سازمان، تعداد فرآیندهای اجرایی، نقش بسزایی درراستای پیاده سازی و اجرای ایزو، نهایتا اخذگواهینامه ایزو دارند. شرایط اخذگواهینامه ایزو شرکتها، میتوان تعداد نفرات شاغل، تعدادفرآیندهای درحال اجرا، حصول اطمینان مدیریت سازمان بجهت پیاده سازی ایزو ، دریافت گواهی ایزو، اشاره نمود.

  انواع ایزو استفاده کمکهای استاندارد بابت ایجاد محصولات و خدمات ایمن ، قابل اعتماد وبا کیفیت خوب ومطلوب. چنین استانداردهایی بشركتها كمك میكند ضمن کاهش یافتن خطاها و زباله هاو باعث افزایش بهره وری میشود. ایجاد امکان مقایسه مستقیم محصولات درون  بازارهای مختلف ، شرکت هابخاطر ورودبه بازارهای جدید تسهیل میکنند و توسعه تجارت جهانی بطورعادلانه کمک میکنند. استانداردها همچنین بخاطر محافظت از مصرف کنندگان اولیه و مصرف کنندگان نهایی محصولات و خدمات ، تضمین میکند و محصولات معتبر مطابق حداقل استانداردهای تعیین شده سطح بین المللی باشند.

  انواع ایزو و اقدام جهت اخذ ایزو و تارسیدن و دستیابی ایزو مراحل مختلفی دارد و اتفاقات متفاوتی میوفتد ویک سازمان گواهی ایزو دریافت کند و البته ممکنست مراجع یکسری مراحل و قوانین خاص خودشان راداشته باشند تایک گواهی نامه ایزو بابت سازمانی صادر کند اما اصل اخذ گواهی ایزو و مراحلش یکسانست بطورکلی مراحل اخذ ایزو عبارتند از: انتخاب مرجع مورد نظر، اولین مرحله جهت اخذ گواهینامه ایزو میباشد مراجع متعددی هستند وگواهی ایزو صادرمیکندکه بطورکل دو گروه میشوند ویا دارای اعتبار بین المللی بوده IAF نامیده میشود ویا غیرIAF هستند و دارای اعتبار داخلیIAF یک نهاد بین المللی میباشد و برروی AB نظارت میکند و بدانها اعتبارمیدهد وAB یک سری CB تحت نظر داردکه بدانها اعتبار میبخشد.

  انواع ایزو ایزو دارای گواهینامه های فراوانی بابت سازمانها و شرکتها دارد بهمین جهت بترتیب میتوان ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت،  پرکاربردترین و پرمصرفترین ایزو ازانواع ایزو و استاندارد نامبرد. مجموعه هاییکه قصد پیاده سازی و طراحی و اجرا دارند میبایست مرحله اول ایزو 9001 دریافت کنند، ایزو 14001 سیستم مدیریت ایمنی زیست محیطی، سازمانهارا راهنمایی میکند وتا اینکه فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کارکنان، باعث کاهش حوادث درون محیطهای کاری، رایجا مجموعه ویاسازمانیکه سه گواهینامه فوق راداشته باشد اصطلاحا مجموعه دارای سیستم مدیریت یکپارچه ویابه اختصار گواهی IMS میباشد. ایزو 10002 سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان، دستورالعملهایی بابت روند رسیدگی شکایات مربوطه محصولات و خدمات یک سازمان ، ازجمله برنامه ریزی ، طراحی، توسعه، بهره برداری، نگهداری و بهبود عملکرد ارائه میدهد ، ایزو 10004سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان، راهنمای تعریف و اجرای فرایندها بجهت نظارت و سنجش رضایت مشتری ارائه میدهد. ایزو 10004 بجهت جذب مشتری و رضایت مشتری گام برمیدارد و ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی نشانگر اینست سازمان درراستای ایمنی مواد غذایی حرکت میکند، ایزو 29001سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سیستم های مدیریت کیفیت، ویژه بخش الزامات سازمان های عرضه کالا و خدمات میباشد، ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات کمک میکند سازمانها داراییها و اطلاعات خودشان راایمن نگه دارند داخل گروه 27000  بیش ازدوازده استاندارد وجود دارد. ایزو 13485 سیستم مدیریت ایمنی صنایع و تجهیزات پزشکی مختص شرکتهای صادر کننده تجهیزات پزشکی میباشد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران بابت مراجع صادر کننده گواهینامه شناخت کافی دارند آماده اطلاع رسانی بشما متقاضیان ارجمند میباشد. مرکز سیستم کاران ضمن شناسایی مراکز ثبت و صدور گواهینامه تمامی اطلاعات درزمینه اخذ گواهی نامه ایزو و اینکه ازکجا ایزو بگیرید رابه شما یاری میرساند.

 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  مراجع صدور گواهینامه ایزو

  متن استاندارد‌های ایزو

  تمامی استانداردهای سازمان ایزو دارای قوانین و دستورالعمل‌هایی هستند که در قالب یک متن استاندارد تدوین و نگارش شده‌اند. از مهم‌ترین و پرکاربردترین استانداردهای ایزو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد. متن استاندارد ایزو ۹۰۰۱ بر اساس تفکر مبتنی بر ریسک تهیه شده‌ است. ایزو ۹۰۰۱ یک سیستم مدیریتی را در سازمان پایه گذاری می‌کند که موجب بهبود مستمر کلیه فعالیتها و فرآیندهای در حال اجرا در مجموعه می‌شوند.

  اصول مدیریتی ISO 9001 بعد از پیاده سازی منافعی همچون توانایی بر ارائه مستمر محصولات و خدمات به مشتریان، جلب اعتماد و رضایت مشتریان با ایجاد سهولت در فرصتها، افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات، مشتری مداری، افزایش توانایی منطبق شدن با سیستم مدیریت کیفیت، مشخص نمودن فرآیندهای مؤثر و جلوگیری از کارهای تکراری و افزایش توانمندی کارکنان و بهره وری بیشتر و افزایش سودآوری بوجود می‌آید.

  کلیه استانداردهای ایزو هر کدام متنی کامل از قوانین و دستورالعمل‌هایی را دارند که برای طراحی و پیاده سازی به درستی و کاملا کاربردی نگارش شده‌اند. ایزو ۱۴۰۰۱ با نام سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ با نام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی نیز از جمله گواهینامه‌های عمومی در حوزه سیستم‌های مدیریتی هستند که دارای متن استاندارد فارسی کاملی هستند و شما می‌توانید به صورت رایگان از سایت سامان کاران به صورت رایگان دانلود و استفاده نمایید.

   

  مراجع صدور گواهینامه ایزو

  مراکز زیادی در ایران هستند که بعنوان مراجع صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند. آیا فعالیت تمام مراجع صدور گواهینامه ایزوISO رسمی و قانونی است؟ مراجع صدور گواهینامه ایزو ISOبه چند دسته تقسیم می‌شوند؟ تشخیص اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو چگونه انجام می‌شود؟ مهم‌ترین مرجع صدور گواهینامه ایزو چه نام دارد؟

   

  مراجع صدور گواهینامه ایزو به دو شکل فعالیت می‌کنند:

  مراجع صدور بین‌ المللی گواهینامه ایزو

  مراجع صدور خصوصی گواهینامه ایزو

  مراجع صدور بین‌ المللی گواهینامه ایزو به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  مراکزی که تحت اعتبار یک نهاد رسمی و بین‌المللی، عضوIAF انجمن اعتبار دهندگان بین المللی فعالیت می‌کنند.

  مراکزی که تحت اعتبار نهاد رسمی و داخلیNACI ، عضوIAF انجمن اعتبار دهندگان بین المللی فعالیت می‌کنند.

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی را International Accreditation Forum می‌گویند و سازمان IAF تنها نهاد رسمی و قانونی از طرف سازمان ایزو می‌باشد و با آدرس WWW.IAF.NU فعالیت می‌کند.

  نکته: IAF تنها نهاد اعتبار دهی به مراجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد و نهادی با عنوان ASCB تحت اعتبار اروپا فعالیتی جعلی دارد و وظیفه اعتبار دهی به مراجع صدور گواهینامه ایزو را ندارد.

  مراکز صدور خصوصی گواهینامه ایزو به مراجعی گفته می‌شوند که یا زیر نظر یک نهاد خصوصی که عضو انجمن IAF نیست اعتبار دهی می‌شوند یا زیر نظر هیچ نهاد و مرکزی اعتبار دهی نمی‌شوند. مراجع خصوصی صدور خصوصی گواهینامه ایزو را مراجع غیرIAF می‌نامند.

   

  اخذ گواهینامه ایزو از مراجع بین‌ المللی گواهینامه‌ ایزو

  ارتباط با مرکز مشاوره ایزو و دریافت مشاوره و راهنمایی جهت ادامه همکاری

  مشخص کردن هدفهای سازمان متقاضی گواهینامه ایزو

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو ( مراجع تحت اعتبار NACI و مراجع تحت اعتبار مراجع بین‌ المللی عضو IAF )

  انتخاب نام گواهینامه ایزو ( گواهینامه عمومی ایزو ، گواهینامه تخصصی ایزو )

  آماده سازی و طراحی نمونه مستندات

  اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  ممیزی ابتدایی

  ممیزی نهایی

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  ممیزی و مراقبتی و نگهداری از سیستم مدیریت پیاده شده

   

  اخذ گواهینامه ایزو از مراجع خصوصی گواهینامه ایزو

  ارتباط با مرکز مشاوره ایزو و درخواست گواهینامه داخلی ( بدون اعتبار بین المللی )

  تکمیل فرم درخواست گواهینامه ایزو

  انتخاب مرجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو

  انتخاب نام گواهینامه ایزو ( گواهینامه عمومی ایزو ، گواهینامه تخصصی ایزو )

  تهیه نمونه مستندات و اجرای اختیاری مستندات

  ممیزی داخلی و ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مرکز سامان کاران با برخورداری از چندین سال تجربه کاری در حوزه صدور انواع گواهینامه‌های ملی و بین‌المللی توانسته است عضو رسمی کمیته فنی متناظر تدوین استانداردهای بین‌المللی ایزو ، سازمان ملی استاندارد ایران شود. همچنین به عنوان برند تأیید و ثبت شده در حوزه ثبت و صدور گواهینامه‌های ISO ، HSE ، CE توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.‌ مرکز سامان کاران مجوز نماد الکترونیکی از طرف وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز دارد. بنابراین براحتی با مرکز ما ارتباط برقرار کنید و درخواست انواع گواهینامه‌های ISO و HSE و CE و IMS با مناسبترین قیمت همراه با مشاوره و کارشناسی رایگان دریافت نمایید.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  اخذ گواهینامه ایزو چگونه است؟ چگونه ایزو بگیریم؟ چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟ چطوری می‌توانم ایزو بگیرم؟ ایزو را از کجا باید گرفت؟ جملات و سؤالات فوق روزانه تعداد بیشماری از طرف کاربران و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو از طریق موتور جستجوگر گوگل سرچ میشوند. برای دریافت گواهینامه ایزو ابتدا باید ایزو و سازمانی که گواهینامه‌های ایزو را تدوین و ارائه می‌کند را شناخت.

   

  ISO چیست؟

  ایزو نام سازمان بین المللی استاندارد است که در شهر ژنو سوئیس مستقر است. استاندارد‌هایی که سازمان ایزوتهیه کرده است تمام زمینه فعالیت‌های خدماتی، تولیدی، فنی و مهندسی، صنایع غذایی، تجهیزات پزشکی، صنایع نفت و گاز و صنایع خودروسازی، صنایع کشاورزی، مراکز درمانی و مراکز آموزشی و غیره را در بر می‌گیرد.

  ISO مخفف International Organisation for Standardiztion است. هر استاندارد با نام لاتین ایزو به همراه یک کد تهیه و تدوین شده است. سازمان بین المللی استاندارد در سایت رسمی خود به آدرس WWW.ISO.ORG نام تمام استانداردها را و هم متن کامل قوانین و الزاماتی که برای هر استاندارد مشخص شده است را منتشر نموده است.

   

  چطوری گواهینامه ایزو را بگیرم؟

  اولین مرحله قبل از گرفتن گواهینامه ایزو پیدا کردن شناخت کامل بر روی استانداردی است که به درد سازمان و و شغل شما می خورد. اولین استاندارد ایزو که از طرف نمایندگان سازمان بین المللی تهیه شده و پایه اصلی انواع استانداردهای دیگر به حساب می آید ایزو ۹۰۰۱ است.

   

  ISO 9001 چیست؟

  ایزو ۹۰۰۱ با نام سیستم مدیریت کیفیت با روشی سیستماتیک و فرآیندی مبتنی بر ریسک باعث افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات شما می‌شود. استاندارد بین المللی ایزو ۹۰۰۱ یک سیستم QMS را برای مجموعه ایجاد می‌کند. سیستم qms کلیه فرآیندها و برنامه‌هایی را که یک سازمان برای جلب رضایت و اعتماد مشتریان و مصرف کنندگان نیاز دارد را مشخص میکند. در کنار اخذ گواهی ایزو ۹۰۰۱ دو استاندارد دیگر ایزو ۱۴۰۰۱و ایزو ۴۵۰۰۱هستند که بسیار مهم و پر کاربرد عمل کرده‌اند.

   

  ISO 14001 چیست؟

  ایزو ۱۴۰۰۱ با نام سیستم مدیریت زیست محیطی که ادعای یک سازمان و مجموعه‌ای را بر حفظ و صیانت از محیط زیست ثابت می‌کند. حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی چند سالی است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است و از طرف سازمان بین‌المللی استاندارد نگاهی ویژه به آن شده است. با طراحی و پیاده سازی قوانین و دستورالعمل‌های ایزو ۱۴۰۰۱ انواع آلودگی‌های آب و هوا و خاک کاهش پیدا می‌کند. دفع پسماندها و فاضلاب‌های صنعتی و ریزگردها به سلامتی محیط زیست کمک می‌کند. ایزو ۱۴۰۰۱ مدیریت در مصرف انرژی را آموزش می‌دهد تا با صرفه جویی در مصرف انرژی‌های طبیعی به نسل آینده نیز کمک شود.

   

  ISO 45001 چیست؟

  ایزو ۴۵۰۰۱ با نام سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی موجب افزایش سطح ایمنی در محیط کار می‌شود. با ایجاد یک محیط امن و ایمن اعتماد و رضایت پرسنل و کارگران افزایش پیدا می‌کند و توانمندی آنها را افزایش می‌دهد.

  هنگامی که یک مجموعه هر سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱را به طور همزمان دریافت کند در اصطلاح گفته می‌شود دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه شده است. به سیستم مدیریت یکپارچه در اصطلاح IMS گفته می‌شود. گواهی IMS یک استاندارد تدوین شده از سوی سازمان ایزو نیست و بعنوان اثبات برخورداری از این سه استاندارد از طرف مرجع صدور گواهینامه ایزو یک گواهی برای مجموعه متقاضی صادر می‌گردد.

  گواهینامه‌های دیگری همچون گواهی HSE-MS با نام سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و EFQM انجمن مدیریت کیفیت اروپا ، مدل 5s نظام آراستگی از دیگر گواهینامه‌های عمومی هستند که از طرف برخی سازمان‌ها و شرکت‌ها تقاضا می‌شوند.

  انتخاب گواهینامه‌های تخصصی نیز بعد از انتخاب گواهینامه‌های عمومی مورد کاربرد خیلی از فعالیت‌ها و مجموعه‌ها می‌باشد.‌ گواهینامه‌هایی همچون استاندارد ایزو ۲۲۰۰۰ با نام سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی و استاندارد ایزو ۱۳۴۸۵ با نام سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی و استاندارد ایزو ۲۹۰۰۱با نام سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و غیره. با توجه به اینکه ایزو ۹۰۰۱ پایه اصلی تمامی استانداردهای ایزو می‌باشد کلیه استانداردهای تخصصی همراه با ایزو ۹۰۰۱ برای یک مجموعه گرفته می‌شوند.

   

  چطوری گواهینامه ایزو بگیریم؟

  مرحله دوم گرفتن گواهینامه ایزو انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو است. مراجع صدور گواهینامه ایزو را CB می‌نامند. برخی CB ها بصورت معتبر و رسمی زیر نظر سازمان IAF فعالیت می‌کنند. برخی CB ها به صورت غیر رسمی و مستقل از نظارت IAF گواهینامه ایزو صادر می‌کنند. اهداف هر سازمانی در انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو بسیار مؤثر می‌باشد.

  مرحله بعدی تهیه نمونه مستندات ( قوانین و دستورالعمل‌های استاندارد ایزو ) می‌باشد. مرحله بعدی با انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو مشخص می‌شود. اگر مرجع صدور IAF دار باشد باید طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو انجام شود و بعد از انجام ممیزی گواهینامه ایزو برای یک سازمان صادر می‌شود. اگر مرجع صدور غیر IAF باشد مجموعه ملزم به طراحی و پیاده سازی استانداردهای ایزو نیست و بدون انجام ممیزی نهایی ثبت و صدور گواهینامه ایزوانجام می‌شود.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • شرایط اخذ گواهی نامه ISO

   اخذ ایزو

  شرایط اخذ گواهی نامه ISO

  شرایط اخذ گواهی نامه ایزو ISO بیشتربه مرجع صادر کننده استاندارد ایزو مربوط میشود، بطور کلی میتوان گفت استاندارد ایزو ISO گواهی مهمیست توسط سازمانی صادر میشود بنام سازمان استاندارد جهانی، گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO ازانواع گواهینامه های بین المللی مخفف International Organization for Standardization و مخفف کلمه لاتین ISOمیباشد.

  شرایط اخذ استاندارد گواهینامه ایزو توسط کارشناسان سازمان جهانی استاندارد تعیین و تدوین شده و اجرای قوانین مربوطه سازمان استاندارد ایزو ISO رفته رفته ازواجبات مجموعه و شرکتها قرار گرفت، امروزه رعایت استانداردهای ایزو درحوزه تولید و عرضه انواع محصولات و خدمات آنقدر مهم و اساسی میباشدکه بسیاری ازروابط بین المللی راتحت تاثیر خود قرار داده و داشتن گواهی نامه استاندارد ایزو ISO جزو شرایط اولیه عرصه تجارت جهانی میباشدو تمامی شرکتهای صادرکننده بدلیل الزام سازمان بین المللی استاندارد بایستی جهت صادرات بجهت کشورهای اروپایی بایستی گواهینامه ISO رادریافت کنند،

   دریافت ایزو

  شرایط دربافت گواهینامه ایزو ، گواهی نامه ISO  میتواند یکمجوعه و یاشرکت رادر مسیر پیشرفت و تکامل قرار دهد و گامها  و مراحل اخذ گواهینامه ISOاگربخواهیم خلاصه وار توضیح دهیم و کوتاه مراحل و شرایط اخذ استاندارد ایزو گواهی ISO رابگوییم. قدم اول انتخاب درست استاندارد ایزو میباشدکه درقدم اول سازمان بایستی مطمئن شودکه استاندارد ایزو انتخاب شده متناسب باسازمان و زمینه فعالیتها و خدمات ارائه شده و یامحصولات سازمان یاشرکت باشد. لازم بذکر میباشد سیستم مدیریت کیفیت یعنی همان گواهس استاندارد ایزو 9001 ISO9001پایه و اساس استانداردهای سازمان استاندارد ایزو میباشد، اصول و الزامات استاندارد ایزو 9001  نقاط مشترک بسیاری باسایر استانداردهای بین المللی دارد ودر تمامی سازمانها باانواع فرآیندها و صادرات و خدمات کاربرد داشته و ازاهمیت بسیاری برخوردارست. بهمین جهت بتمامی سازمانهای متقاضی دریافت انواع گواهینامه ایزو توصیه میگرددکه قبل ازطراحی و پیاده سازی استاندارد و سیستم مدیریتی مورد نظرشان درابتدا استاندارد 9001 راطراحی و حداقل بصورت ابتدایی پیاده سازی نمایند و سپس بجهت سیستم مدیریتی متناسب بافعالیت و فرآیند سازمان اقدام کنند. گام دوم بررسی استاندارد ایزو میباشدکه متقاضیان محترم میتوانند بامراجعه به سایتهای سامان کاران متنها و مستندات تمامی استاندارد ایزو هارا و انواع استاندارد ایزو رارایگان مشاهده کنند و اطلاعات کافی رادر زمینه انواع استانداردهای ایزو دریافت کنند. گام سوم ارتباط بااهداف میباشد بجهت استقرار و پیاده سازی سیستم مدیریتی یاهمان استاندارد ایزو بایستی اهداف سازمان بابت دریافت استاندارد موردنظر مشخص باشد و هدف توسعه استاندارد موردنظر و حمایت مدیریت ارشد درتمامی مراحل اخذ گواهینامه ایزو میباشد. گام بعدی برنامه ریزی و اجرای آموزش ایزو میباشد.درصورتیک سازمان متقاضی و متقاضیان دریافت گواهینامه ایزو اطلاعی نداشته باشند وشناختی درباره استاندارد ISO نداشته باشند میتوانند باتماس بامداکز مشاوره و اخذ استاندارد ایزو استاندارد ISO ویا مراجعه بسایت مراکز و یا موسسات دریافت گواهی نامه استاندارد ایزو و مطالعه مطالب سایت اطلاعاتی جامع و کامل ازنحوه اخذ استاندارد ایزو ISO و مراجع صدور استاندارد ایزو بدست اورد،اگرازطریق موسسات و مراکز صدور استاندارد ایزو ISO منباب اخذ استاندارد ایزو ISO اقدام کنید و چنانچه قصد پیاده سازی و اخذ گواهینامه ایزو راباهم داشته باشید، موسسه استاندارد ایزو جلسه توجیح استاندارد ایزو جهت توجیح کارکنان مجموعه متقاضی استاندارد درصورت تمایل مجموعه میتواند ازمشاوره استفاده نماید، مشاور میتواند درطی مراحل خدمات مشاوره ، استاندارد ایزو رانیز بنابه درخواست متقاضیان آموزش بدهد. دوره های آموزشی استاندارد ایزو مرتبط بااستاندارد درخواستی شما تعیین میگردد مانند دوره ایزو 9001 ، دوره ایزو 14001 ، دوره ایزو 45001 وغیره، . گام بعدی و آخرین گام دراخذ استاندارد ایزو ، نگهداری سیستم مدیریت میباشدکه نگهداری سیستم مدیریت سخت تراز اخذ گواهینامه ایزو میباشد متاسفانه بسیاری ازسازمانها ویا شرکتها بعداز اخذ استاندارد ایزو بدلایل متفاوت همچون عدم حمایت مدیریت و مناسب نبودن سیستم مدیریت طراحی شده ، آموزش ندیدن کارکنان درباره اجرای سیستم مدیریتی و همچنین تغییر کارکنان وبسیاری ازدلایل دیگراز اجرای الزامات استانداردهاسرباز میزنند و دربسیاری ازموارد بدلایل مختلف گواهینامه ایزو خودرا ازدست میدهند. درمرحله نگهداری و حفظ سیستم مدیریت بایستی بطور منظم دوره های آموزشی برگزار گرددتا کارکنان تاهمواره کارکنان مجموعه مواردمرتبط باالزامات استاندارد ایزو رایادوری کرده و اگاه باشند و همچنین باید بطور منظم باکارشناسان داخلی مجموعه ویا شرکت میزان اجرای تلامات استاندارد ایزو ISO رابررسی کرده و نکات لازم درمورد اجرای استاندارد ایزو ISO راگوشزد کرد

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران بامشاوره تلفنی رایگان همواره اماده ارائه بهترین مشاوره درزمینه استاندارده ایزو ISO و مجوزهای بین المللی دیگرست
 • طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS 

  طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  بسیاری از سازمان ها به دنبال پیاده سازی واقعی سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت یا همان ISO9001 ، سیستم مدیریت زیست ISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 که در این صورت همان سیستم مدیریت یکپارچه IMS در سازمان خود پیاده سازی کرده اند و از این رو به دنبال مشاوره خوب و حرفه ای هستند که بتواند این سیستمها را برایشان به بهترین نحو مشاوره داده، طراحی و مستند سازی پیاده سازی نماید و فارغ از موضوع گرفتن گواهی نامه ایزو 9001 ، ایزو 14001 و ایزو 45001 به دنبال استقرار واقعی الزامان این استاندارد ها هستند برای همین از در فضای مجازی و یا سایت های اینترنتی به دنبال مشاور میگردند. در این مقاله ما قصد داریم یک طرح کلی که جامع و خلاصه مفیدی از کلیات مهم پیاده سازی ایزو است را که به نوعی نقشه کاملی از راه طولانی پیاده سازی هست، جهت استقرار واقعی سیستم به کشورها ارائه می دهیم چون اکثر شرکتهای متقاضی خودشان نمی دانند نقشه راه چیست و از این بابت مورد هدف سود جویان و افراد متقلب که خود را مشاور معرفی میکنند قرار میگیرند، و گول آنها را می خورند و حتی ضرر های مالی شدیدی هم به خود و شرکت خود وارد میکنند.

  مرکز بین المللی ثبت و ارتقای برند سازمانی سامان کاران در راستای اهداف و اعتماد سازی که دارد به طور رایگان این طرح را ارائه می نماید.

  گام های مشاوره ی پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه شامل سه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001:2015و سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ISO14001:2015  و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی بر اساس استاندارد ISO45001:2018 به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

  گام 1  : مشاوره ی در خصوص درک سازمان و محیط آن بواسطه ایجاد کمیته ی راهبردی مدیریت استراتژیک

  یک نماینده از هر ذینفع (حتی المقدور ) (بند 4.1 )

  گام 2 : مشاوره ی درک نیاز ها و انتظارات ذینفع شامل مراجع قانونی ، مشتری ، کارکنان ، هیئت مدیره ، تأمین کننده و . . .

   (بند 4.2 )

  گام 3 : مشاوره ی تعیین دامنه کاربرد سیستم مدیریت یکپارچه (بند 4.3 )

  گام 4 : مشاوره ی مدیریت فرآیندهای کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی شامل شناسایی، ورودی و خروجی، توالی و تعادل، روش های مدیریت های پایش، اندازه گیری، منابع مورد نیاز، مسئولیت ها و اختیارات، ریسک ها و فرصت ها، تغییر فرآیندها و بهبود فرآیندها (بند 4.4 )

  گام 5 : مشاوره ی رهبری و تعهد مدیران تصمیم گیرنده در قبال کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.1 )

  گام 6 : مشاوره ی تهیه و تدوین و انتقال خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه (بند 5.2 )

  گام 7 : مشاوره ی تهیه و تدوین چارت سازمانی ، وظایف ، مسئولیتها و اختیارات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 5.3 )

  گام 8 : مشاوره ی رسیدگی به ریسک ها و فرصت ها در کلیه ارکان سازمان در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.1 )

  گام 9 : مشاوره ی تهیه و تدوین اهداف در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی و طرح ریزی رسیدن به آنها (بند 6.2 )

  گام 10 : مشاوره ی طرح ریزی تغییرات و مدیریت تغییرات در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 6.3 )

  گام 11 : مشاوره ی تخصیص منابع شامل منابع خارجی و داخلی ، افراد ، زیر ساخت ، محیط ، منابع پایش و اندازه گیری ، دانش سازمانی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.1 )

  گام 12 : مشاوره ی تعیین صلاحیت و شایستگی در حوزه های کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.2 )

  گام 13 : مشاوره ی آگاهی سازی سازمان (بند 7.3 ) 

  گام 14 : مشاوره ی ارتباطات داخلی و خارجی مرتبط با سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.4 ) 

  گام 15 : مشاوره ی مدیریت اطلاعات مستند سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 7.5 )

  گام 16 : مشاوره ی طرح ریزی و کنترل عملیات سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.1 )

  گام 17 : مشاوره ی الزامات برای محصولات و خدمات  (بند 8.2 )

  گام 18 : مشاوره ی طراحی و توسعه محصولات و خدمات (بند 8.3 )

  گام 19 : مشاوره ی کنترل محصولات ، خدمات و فرآیندهای ارائه شده از بیرون در حوزه کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 8.4 )

  گام 20 : مشاوره ی تولید و ارائه خدمات (بند 8.5 )

  گام 21 : مشاوره ی ترخیص محصولات و خدمات (بند 8.6 )

  گام 22 : مشاوره ی کنترل خروجی های نا منطبق (بند 8.7 )

  گام 23 : مشاوره کنترل عملیات و تهیه و تدوین دستورالعملهای کاری در حوژه ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیست

  گام 24 : مشاوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 25 : مشاوره شناسایی جنبه های زیست محیطی و ارزیابی آنها

  گام 26 : مشاوره آمادگی و واکنش در وضعیتهای اضطراری ایمنی، بهداشت حرفه ایی و زیست محیطی

  گام 27 : مشاوره در حوزه سرمایه انسانی ، شایستگی ها و صلاحیت ها

  گام 28 : پایش ، اندازه گیری ، تحلیل و ارزیابی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.1 )

  گام 29 : مشاوره ی ممیزی داخلی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.2 )

  گام 30 : مشاوره ی بازنگری مدیریت سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 9.3 )

  گام 31 : مشاوره ی مدیریت عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.2 )

  گام 32 : مشاوره ی بهبود مستمر سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی (بند 10.3 )

  گام 33 : مشاوره ی چگونگی اجرای سیستم طراحی شده کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 34 : انجام ممیزی داخلی هر سه سیستم کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ایی

  گام 35 : مشاوره ی اقدامات اصلاحی کشف شده در ممیزی داخلی

  گام 36 : مشاوره ی انتخاب CB ، AB و اطلاعات مربوطه

  مدت زمان اجرای پروژه حدود شش الی دوازده ماه می باشد.

  شرکتهای متقاضی استقرار سیستم ایزو واقعی در گوگل با ذکر عناوین زیر به دنبال اهداف خود هستند:

  پیاده سازی ایزو 9001

  مشاور پیاده سازی ایزو

  مشاوره و پیاده سازی استاندارد مدیریتی ISO

  مشاوره استقرار ایزو

  خدمات مشاوره و پیاده سازی ایزو

  کارشناس پیاده سازی ایزو

  شرکت مشاور ایزو

  شرکت مشاوره ایزو

  مشاوره و پیاده سازی ایزو

  مشاور ایزو – گواهینامه ایزو – روند پیاده سازی

  مشاوره و پیاده سازی استاندارد ISO 9001

  لیست شرکتهای مشاوره ایزو

  لیست شرکتهای مشاور ایزو

  هزینه استقرار سیستم مدیریت کیفیت چقدر است؟

  چگونه یک مشاور ISO مناسب برای اخذ ایزو انتخاب کنیم؟

  هزینه مشاور ایزو

  لزوم استقرار ایزو

  مرکز بین المللی ثبت و ارتقا برند سازمانی سامان کاران به عنوان یک مرکز اصلی در ارائه و استقرار سیستمهای مدیریتی ایزو با حضور مشاورین حرفه ای بین المللی با مناسب ترین هزینه در خدمت متقاضیان پیاده سازی واقعی ایزو می باشد. این مرکز همچنین خدمات ثبت و صدور انواع گواهی ایزو از مراجع معتبر را به متقاضیان اخذ ایزو معتبر ارائه می دهد. جهت پیاده سازی و استقرار سیستمهای مدیریتی خود با مرکز ما در ارتباط باشید.

   

  طرح پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • گواهینامه ایزو 14001

   گواهینامه ایزو 14001

  گواهینامه ایزو 14001

  گواهینامه ایزو 14001 ازانواع عمومی گواهی ایزو میباشد باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و الزامات زیست محیطی رابیان میکند. ایزو 14001 سازمانها راراهنمایی میکنذتا اینکه فعالیتشان برروی محیط زیست تاثیر منفی نداشته باشد وجهت عدم آلودگی آب و هوا و خاک گام بردارندو محیط زیست رابرای نسلهای آینده حفظ کنند مثلا سازمانها راتشویق میکنند بجای سیستم کاغذی و کاغذ بازی و ایجاد زباله بازیافت فرای صرف هزینه باعلم امروز ازنوع سیستم اتوماسیون استفاده کنند یعنی ازوسایل تکنولوژی مانند تلگرام و واتساپ و اینستاگرام وغیره تاجای ممکن بجای استفاده ازکاغذ استفاده کنند. ایزو 14001 جهت تمامی سازمانها فراتر ازنوع و اندازه و توانایی مالی و نوع فرآیندشان مورد نیازست بهمین جهت ازشرکتها بابت مناقصات ممکنست درخواست شود.

  گواهینامه ایزو 14001 و ایزو 45001درکنار یکدیگر معنا دارند ومکمل یکدیگرند. ایزو 14001 باعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی الزامات مشترکی داردبا ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بهمین جهت بهترست و توصیه میشودکه سازمانها قبل ویا همزمان پیاده سازی و طراحی ایزو 14001 ، ایزو 45001 رانیز طراحی و پیاده سازی نمایندو الزامات دو گواهی نامه درکنار یکدیگر مکمل یکدیگرند و همدیگر راکامل میکنند وبدون یکدیگر جهت بهره وری سازمان سود دهی ندارداز تدوین و تبیین دو گواهینامه فوق HSE بمعنای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی بدست میاید و یک سازمان توصیه میشود هنگام طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی HSE درابتدا ویا همزمان دو گواهی فوق را طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهینامه ایزو 14001 و گواهینامه ایزو 45001 گفتیم بهمراه یکدیگر معنا پیدا میکنندو مکمل یکدیگر هستندو ازتدوین دو استاندارد کنارهم HSEتدوین و طراحی میشود. ایزو 14001 و 45001 همچنین درکنار ایزو 9001 بهمراه یکدیگر اغلب طراحی و پیاده سازی میشوند البته ایزو 9001بعنوان مادر و پیش نیاز تمامی انواع استاندارد مورد استفاده قرار میگیرداما درکناراین دو استاندارد بیشتراز بقیه انواع استاندارد همراه هست و بهمراه دو گواهینامه فوق بیشتر توصیه واخذ میگرددو هرسه استاندارد کنار یکدیگر طراحی و پیاده سازی شده ومعنا میگیرندو تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه رامیدهندکه اصطلاحا IMS نام داردو زمانی یک سازمان سه استاندارد فوق رابا همدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند میگویند سازمان موفق گردیدبه طراحی یک سیستم مدیریت یکپارچه .

  روند دریافت گواهینامه ایزو 14001 ازمباحث مهم دیگر میباشدکه مانند دیگر مراحل اخذ ایزو درابتدا شامل انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه مرجع صادر کننده گواهی ایزو دو دسته میشوندیا IAF هستند ویا غیر IAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اختصار و اصطلاح CB مینامندکه CB تحت اعتبار AB مدیریت و اعتبار میگیرد وخود AB تحت مدیریت و اعتبار نهاد بین المللی اعتبار دهندگان یعنی IAF اعتبار میگیرد. یکسری مراجع نیزهستندکه غیر IAF هستند یعنی ساختگی ایرانیها هستند بنابر دلایلی همچون تحریمات، اوضاع اقتصادی و سیاسی و عوامل دیگر ایرانیها آمدند وخودشان مراجعی ساختندکه بمرور زیاد شدند والان بیشتراز 600 مرجع هستندکه درون ایران گواهینامه غیر IAF صادر میکنند و برندهای مختلفی هستندو زیادند واما همگی باوجود شکلهای مختلف دارای اعتبار یکسان هستند. مرحله دوم پیاده سازی میباشدکه پیاده سازی ایزو 14001 بسیار مهم و اهمیت دارد. ازمزایای پیاده سازی ایزو 14001 میتوان بدین موارد اشاره کرد: کاهش ضایعات ، کاهش آلودگی محیط زیست ( آب و هوا و خاک ) ، حفظ منابع طبیعی جهت نسلهای آینده ، مدیریت درست و صحیح پسماندها و ضایعات ، کاهش بیماریهای ناشی از محیط زیست ، ایجاد تفکر و فرهنگ اجتماعی درنسلها. بعد مرحله پیاده سازی ممیزی انجام میشود و انطباقها و عدم انطباقها بایستی برطرف شود و بعد مرحله ممیزی شخص ممیز درصورت تصویب و تایید گواهی ایزو صادر میگردد.
  گروه بین المللی ثبت و ارتقاﺀ برندو توسعه سازمانی سامان کاران با کادر مجرب و مشاورین باتجربه در خدمت شما میباشد. تنها بایک تماس اطلاعات لازم رابصورت مشاوره رایگان ازما دریافت کنید.
 • گواهینامه ایزو 14001:2015

  گواهینامه ایزو 14001:2015 

  گواهینامه ایزو 14001:2015

  ISO 14001 استانداردی عمومی است که تمامی سازمانها و شرکتها باهرنوع زمینه فعالیتی نیازمند دریافت این استاندارد می‌باشند. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بانام سیستم مدیریت زیست محیطی نیاز تمام سازمانها و مجموعه ها می باشد مخصوصا مهم ترین و بیش ترین متقاضیان این گواهینامه شرکتهای پیمانکاری می‌باشند. درسال ۲۰۱۵ میلادی آخرین نسخه ویرایش شده آن توسط سازمان استاندارد جهانی یا همان سازمان ISO تهیه، تنظیم و منتشر گردید. استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ بعلت اهمیت بسزایی که دارد نیاز ضروری کلیه سازمانها می‌باشد و بهمین خاطر با پیشرفت کار و تکنولوژی درسازمانها و شرکتها درطی سالهای آینده نسخه جدیدتری از این استاندارد حتما منتشر می گردد.

   

  مزیت و فواید طراحی و پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ :

  _ کاستن ازآلودگیهایی که ناشی از کارخانه ها و شرکتها و مشاغل صنعتی بوده و محیط زیست ( آب، هوا و خاک ) را آلوده میکند.

  _ حفظ منابع محیط زیست و نگهداری ازآن بجهت استفاده نسل های آینده

  _ کاهش بیماریهایی که ازآلودگی محیط زیست بوجود میآیند.

  _ ارزش افزوده سازمان بالا میرود.

  _ قدرت رقابت سازمان دربازارهای جهانی بالا میرود.

  _ مدیران و‌مسئولان سازمانها و کارخانجات بامدیریت بهتری ازپسماندها استفاده میکنند.

  و..

   

  دریافت گواهینامه ایزو

  گواهینامه ISO 14001 (سیستم مدیریت زیست محیطی) و گواهینامه ISO 45001(سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای) استاندارد هایشان مکمل یکدیگر هستند و درراستای بهره وری بیشتر و رعایت کردن قوانین و دستورالعمل ها به یکدیگر بیشتر کمک میکنند. بهمین خاطر شرکتها و مراکز صدور گواهینامه ایزو به مدیران سازمانها و مجموعه ها تأکید می‌کنند تااین دو استاندارد رادرکنار هم اجرا و پیاده سازی کنند. اجرای همزمان این دو گواهینامه نشان دهنده رعایت و الزامات گواهینامهHSE می‌باشد.

  مراکز و شرکتهای مشاوره البته درابتدا تأکید می‌کنند قبل ازدریافت تمامی گواهینامه ها ، استانداردISO 9001 ( سیستم مدیریت کیفیت ) رااخذ نمایند یا اینکه بهمراه استاندارد های دیگر کارها و مراحل اخذ راانجام دهند. ازجمله مهم ترین گواهینامه ها اخذ سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱و ایزو ۴۵۰۰۱ درکنار یکدیگر می‌باشد. ازاجرا و‌طراحی و پیاده سازی همزمان این سه گواهینامه یک سیستم مدیریتی یکپارچه ای بوجود می آید. دراصطلاح به این سیستم یکپارچه و یکدست IMS گفته میشود. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران به سازمانهایی که سه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ راباهم دریافت میکنند گواهینامه IMS رابصورت رایگان خدمت متقاضیان ارائه میدهد.

   

  دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ و چگونگی دریافت گواهینامه اش دغدغه و سوال بسیاری از متقاضیان و مشتریان می‌باشد و باجستجو درگوگل و سرچ دریافت ایزو ۱۴۰۰۱ اطلاعات کافی را کسب میکنند.

   

  مراحل دریافت گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱
  _ هدف ازاخذ گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ رامشخص کنیم.
  _ مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ را مشخص کنیم.
  _ مستند سازی و پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱
  _ ممیزی داخلی قوانین پیاده سازی شده
  _ ممیزی نهایی توسط نماینده مرجع صدور گواهینامه
  _ ثبت و صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  درابتدا سازمان متقاضی با برقراری تماس با مرکز مشاوره و صدور گواهینامه هدف یا اهدافش را بیان میکند. اهداف سازمان میتواند مواردی همچون : تبلیغات و برند سازی ، جهت انجام صادرات، جهت شرکت در مناقصات ، جهت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی و برای افزایش بهره وری و توسعه می‌باشد. حال با توجه به نوع هدف سازمان و حجم و گستردگی فرآیندهای سازمان و میزان بودجه و درآمدش ، مرجع صادر کننده را انتخاب میکنیم. مراجع صدور گواهی نامه ایزو به دو دسته IAF و غیر IAF تقسیم میشوند. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران کلیه مستندات انواع مشاغل و حرفه ها را تهیه و تنظیم کرده است و درفضای مجازی بصورت رایگان دراختیار متقاضیان قرار داده است. سازمانها بعد ازمطالعه مستندات پیاده سازی قوانین و الزامات راانجام میدهند و توسط کارشناس ایزو مرحله ممیزی داخلی و در نهایت ممیزی نهایی انجام میگیرد و باشناسایی عدم انطباق ها و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه مجوز صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ داده میشود.

   

  مراجع صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  مراجع صدور گواهینامه ISO 14001 همانطور که قبلاً گفته شد به دو گروه تقسیم میشوند: مراجع IAF دار و مراجع غیر IAF . مراجع صدور گواهینامه Certification Body یا دراصطلاح CB می نامند. CB ها نیز تحت اعتبار یک مرکز اعتبار دهنده بنام Accerditation Body یادراصطلاح AB اعتبار دهی میشوند. یکسری AB ها عضو انجمن بین المللی اعتبار دهندگان بنام IAF می‌باشند و گواهینامه های صادر شده از طرف این مراجع از سطح اعتبار بالایی برخوردار هستند. یکسری AB ها عضو انجمن IAF نیستند و بصورت خصوصی فعالیت میکنند و گواهینامه صادر شده از طرف این مراجع از سطح اعتبار پایین تری برخوردار هستند. شما متقاضیان و درخواست کنندگان ایزو باید حواسشان جمع باشد به چنگ کلاهبرداران و سودجویان صدور گواهینامه نیافتند چراکه تمام گواهینامه های غیر IAF ازسطح اعتبار یکسانی برخوردار هستند ولی بخاطر نوع برند قیمتهای متفاوت دارند. همین تفاوت قیمت باعث سودجویی برخی مراکز مشاوره شده است که باانجام اعمالی همچون فتوشاپ و زدن مهر برجسته و برچسب گواهینامه تقلبی را شبیه به گواهینامه اصلی کرده و متقاضیان را گمراه میکنند. بهترین راه جهت مطمئن شدن ازاعتبار گواهینامه میتوانیم مراجع بین المللی راازسایت IAF استعلام بگیریم و گواهینامه های غیرIAF رااز محبوبیت و اعتبار و AB اعتبار دهندشان استعلام بگیریم . مرکز مشاوره و اطلاع سیستم کاران باقرار دادن اطلاعات کامل از نحوه استعلام گواهینامه ها و همچنین مشاوره و راهنمایی های کارشناسان مجرب در ارائه خدمات برتر آماده می‌باشد. مرکز مشاوره و اطلاع رسانی سیستم کاران به شما درخواست کنندگان محترم توصیه می‌کند قبل از انجام هر اقدامی جهت دریافت گواهینامه ازمرجع مورد نظرشان استعلام بگیرند و بااطمینان مراحل بعدی راطی نمایند.

   گواهینامه ایزو 14001:2015 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015

   ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001:2015 گواهینامه ISO 9001:2015

  استاندارد ها تنوع زیادی دارند. اما یکی از اصلی ترین گواهینامه ها، ایزو 9001 است که بنوعی مادر همه سیستم های مدیریت و پیش نیاز سایر استانداردها میباشد که از خانواده استاندارد 9000 بوده و در آخرین نگارش، سال 2015 مطرح شده است. آیزو 9001 مستنداتی را ارائه میدهد که بر اساس آن، کلیه فرایندهای شرکتها و موسسات را از نظر سطح کیفیت بهبود خواهند یافت. بنابراین میزان کیفیت محصولات و خدمات ، تحت تاثیر دستورالعمل های ارائه شده، بهینه شده و نهایتا موجب جلب رضایت مشتری نیز میشود. هر کسب و کاری، کوچک و بزرگ با هر نوع فعالیت میتوانند از این سیستم بهرهمند گردند و تجارت خود را با استانداردهای بین المللی همسانسازی کنند. بغیر از فوایدی که اخذ گواهی ایزو 9001 برای شرکتها و سازمانها خواهد داشت، در برخی موارد بنا به درخواست مناقصه گذار و یا شرکت های طرف قرارداد پیمانکاران، موسسات موظف به کسب گواهینامه های مورد نیاز بوده و بدون دارا بودن آن نمی توانند در مناقصه شرکت کنند.

   

  ارتباط گواهینامه ایزو 9001 با دیگر انواع استاندارد

  بنابراین هنگامیکه شرکتی بمنظور درخواست گواهی آیزو به مراکز مشاوره مراجعه مینماید، اغلب ISO 9001 به آنها پیشنهاد میگردد و سپس ISO 14001 و ISO 45001 را ارائه میدهند. البته در بسیاری از مواقع این سه استاندارد مورد درخواست برخی کارفرمایان می باشند و کاربردهای فراوانی دارند، تا جائیکه که پرمصرف بودنشان باعث بوجود آمدن سیستم مدیریت یکپارچه شده است که از ترکیب ISO 9001 ، سیستم مدیریت کیفیت، ISO 14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی و ISO 45001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی تشکیل شده است و پیاده سازی همزمانشان باعث صرفه جویی در زمان و هزینه ها میشود. اما بهر جهت سیستم مدیریت کیفیت خواسته اصلی و پرکاربرد اغلب مشاغل و همچنین مناسب بسیاری از شرکتهای انفورماتیکی، خدماتی و پیمانکاری میباشد و با بالابردن کیفیت محصولات و خدمات موجبات رضایتمندی مشتریان را فراهم خواهد کرد.

   

  مراجع صادر کننده ایزو 9001

  تهیه گواهینامه های استاندارد با هر سطخ اعتباری امکانپذیر میباشد وشما میتوانید باتوجه به نیازهای شرکت و همچنین میزان هزینه ها و نیز مقدار زمان دراختیار، نسبت به دریافت نوع گواهی، براساس اعتبار و مخارج آن اقدام نمائید. این بدان معنیست که قادر خواهید بود مدرک مورد نظر را چه از نوع IAF و چه غیر IAF مشخص کرده و جهت دستیابی به آن اقدام فرمائید. اما جهت اطلاع از مراحل کسب گواهی نامه میتوانید با مرکز مشاوره سیستم کاران ارتباط برقرار کنید و از خدمات و مشاوره متخصصین مجرب مرکز استفاده نموده و اسناد مورد نظرتان را تحت شرایط دلخواه بدست آورید.

   

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو 9001

  بهر صورت مراحل اخذ آیزو 9001عبارتست از:

  • مشخص کردن اهداف دریافت ایزو

  • تعیین مرجع صادر کننده

  • مستند سازی و اجرای دستورالعمل ها

  • انجام ممیزی

  • کسب گواهی و استعلام

  ابتدا مشخص کردن اهداف دریافت گواهی از مهم ترین اقدامات بوده که متقاضی میبایست روشن نماید. بسیاری از موسسات تنها بمنظور تبلیغات و برند سازی بدنبال گرفتن نشان استاندارد میباشند. اینگونه مواقع شرکتها تمایل چندانی به هزینه کردن زیاد و همچنین اجرای الزامات تعیین شده نداشته و فقط کسب آرم آیزو برایشان کافی خواهد بود. اما گاهی اوقات سازمانی بخاطر صادرات محصولات و یا خدمات خود، باید نشان ایزو را در کارنامه خود داشته باشند و در غیر اینصورت قادر نخواهند بود کالایشان را صادر نمایند. همچنین در مواردی کارفرمایان و یا مناقصه گذاران پیمانکاران را بدون داشتن گواهینامه ایزو، در مناقصه شرکت نخواهند داد و بدین ترتیب از مناقصه باز خواهند ماند. بمنظور شرکت در مناقصات و یا مواردی همچون صادرات، اخذ گواهینامه با اعتبار IAF ضروری بوده و نمی توان از مدارک غیر IAF بهره برد. تفاوتهای بارزی هم بین این دو وجود دارد و نیز مخارج پیاده سازی و مدت زمان مورد نیاز در این دو مورد متفاوت خواهد بود. بهمین دلیل مشخص کردن اهداف شرکت امری ضروری و تاثیر گذار خواهد بود. چنانچه شما فقط جهت تبلیغات درصدد کسب گواهی باشید، میتوان به مراکز غیر IAF مراجعه کنید و پیرو آن میزان هزینه ها بسیار تغییر خواهد کرد.
  پس از تعیین صادر کننده مناسب با خواسته های مجموعه، قدم بعد اجرای دستوالعملها و پیاده سازی مستندات خواهد بود. مرکز اطلاع رسانی سیستم کاران این مستندات را بطور رایگان در اختیار متقاضیان قرار میدهد و شما میتوانید پس از اجرای آنها، صادر کننده را مطلع کرده تا ممیزی و بازرسی را انجام دهد و پس از آن گواهینامه را دریافت کرده و از اصالت و درستی آن اطمینان حاصل نمائید.
 • گواهینامه ایزو برای رستوران

   گواهینامه ایزو برای رستوران

  گواهینامه ایزو برای رستوران

  مسائل و مقررات ایمنی مواد غذایی برای شیوه‌های کشاورزی و دامپروری و تولید محصولات را و همچنین شیوه های تولید مواد غذایی و افزودنی های مواد غذایی و روش تولید غذاهای جدید و غذاهای اصلاح شده ژنتیکی و برچسبی که بر روی غذا تحت عنوان تاریخ و انقضای مواد غذایی زده می شود تهیه و تدوین شده‌اند.‌ رستوران‌ها و همچنین شرکت‌هایی مانند تولید کنندگان مواد غذایی یا حتی خدمات حمل و نقل مواد غذایی مانند کترینگ ها از استاندارد‌های ایزو برای رسیدن به کیفیت و ایمنی مواد غذایی استفاده می‌کنند.

   ایزو ۲۲۰۰۰ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی به عنوان یک استاندارد تخصصی از طرف سازمان ایزو بصورت جهانی ارائه شده است. ISO 22000 بر توسعه و اجرای یک سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی متمرکز شده است و می‌تواند به هر سازمانی که در زنجیره غذایی کار می‌کند کمک کند. استاندارد‌های متعددی هستند که برای تولید مواد غذایی ایمن و سالم و موارد دیگر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این حوزه استفاده می‌شوند. ایزو ۹۰۰۱ به عنوان محبوب ترین و پرکاربردترین استاندارد از خانواده ایزوها می ‌باشد. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ نحوه قرار دادن یک سیستم مدیریت کیفیت را برای آماده سازی بهتر سازمان برای اجرای QMS و تولید محصولات و خدمات با کیفیت ارائه می دهد. ISO 9001تحت سیستم مدیریت کیفیت از دسته گواهینامه‌های عمومی سازمان ایزو می باشد. ایزو‌ ۱۴۰۰۱ خانواده‌ای از استانداردهای مرتبط با محیط زیست است که اخذ آن موجب می‌شود کسب و کار رستوران شما با تمام الزامات مربوط به جنبه های زیست محیطی انطباق پیدا کند و دارای ارزش افزوده گردد. ISO 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی یکی از گواهینامه‌های عمومی در حوزه مدیریتی از طرف سازمان استاندارد جهانی می‌باشد. ایزو ۴۵۰۰۱ استانداردی هست که با طراحی اصول ایمنی در محیط کار و ارزیابی خطرات و کاهش ریسک‌ها فواید و مزایای بسیاری را بهمراه می‌آورد. ISO 45001تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی از دسته گواهینامه‌های عمومی در حوزه مدیریتی از سوی سازمان استاندارد جهانی می‌باشد.

   

  روش‌ها و اصول ایمنی مواد غذایی در رستوران‌ها ( از بازار تا مصرف کننده )

  روش ها و ملزوماتی که با اجرای سیستم ایمنی مواد غذایی منجر به ایمنی و سلامت مواد غذایی در رستوران‌ها می‌شود بدین گونه عمل می نماید که از آلوده شدن غذا به عوامل بیماری زا از افراد و حیوانات خانگی و آفات پخش می شوند جلوگیری می کند. همچنین این ملزومات می‌گوید برای جلوگیری از آلوده شدن غذاهای پخته شده، غذاهای خام و پخته را جدا نمایید. غذاها را برای مدت زمان مناسب در دمای مناسب باید بپزید و عوامل بیماری زا را از بین ببرید. غذاها را در دمای مناسب نگهداری کنید. از آب سالم و مواد اولیه سالم استفاده کنید. آلودگی غذا زمانی اتفاق می‌افتد که غذاها با ماده دیگری فاسد شوند. این ملزومات می‌تواند در فرآیند تولید و حمل و نقل، بسته‌بندی ذخیره سازی و فروش و فرآیند پخت و پز اتفاق بیافتد. آلودگی می‌تواند فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی باشد و تمامی این موارد برای رسیدن به یک استاندارد واقعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته می‌شود.

   

  مراجع صدور گواهینامه ایزو برای رستوران کدامند؟

  اخذ گواهینامه‌ها و استانداردهایی که مربوط به ایمنی مواد غذایی در رستوران ‌ها می‌شود و از طرف سازمان ایزو تهیه و تدوین شده‌اند توسط یکسری مراجع صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود. مراجع صدور گواهینامه ایزو را در اصطلاح CB می‌نامند. هنگامی که Certification Body ها یا مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار یک مرکز اعتبار دهنده به نام Accerdiation Body یا در اصطلاح AB باشد که همان AB هم عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی International Accreditation Forum باشد، بعنوان یک مرجع معتبر و بین المللی صدور گواهینامه انواع استانداردهای ایزو با اعتبار بالا صادر می‌نماید. چنانچه مرجع صدور گواهینامه ایزو تحت یک اعتبار مرکز اعتبار دهنده عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی نباشد گواهینامه‌ای در سطح اعتبار داخلی را صادر می‌نماید. انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو بستگی به اهداف سازمان و رستوران متقاضی دارد.

  یکسری از گواهینامه‌های ملی دیگر هستند که مختص یک کشور خاص می‌شوند و مرجع صدور آنها سازمان بهداشت غذا و دارو از همان کشور می‌باشد‌. مثلا استاندارد SFBB تحت عنوان استاندارد غذایی سالمتر ، تجارت بهتر توسط آژانس استاندارد غذایی انگلستان تدوین شده است. البته آژانس استاندارد غذایی انگلستان در ایران کار نمی‌کند و نهایتا مرکز سیستم کاران از طریق مراجع صدور خصوصی و غیر IAF این گواهینامه را صادر می‌نماید.

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

   

 • گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی

   

  گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی

  گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی کدامند؟ چه گواهی نامه هایی برای لوازم خانگی می توانم بگیرم؟ گواهینامه های ایزو مناسب لوازم خانگی ؟ نحوه اخذ گواهی ایزو برای لوازم خانگی ؟ گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی از کجا بگیرم؟ مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو برای لوازم خانگی ؟

  لوازم خانگی بخش بزرگی از صنعت را شامل می شوند و تنوع لوازم خانگی بسیار زیاد هستند. به همین جهت گواهینامه ایزو و استاندارد سازی لوازم خانگی از اهمیت بالایی برخوردار است. ظرافت لوازم خانگی لزوم استفاده از استانداردهای ایزو و طراحی و پیاده سازی آنها را پر رنگ تر می کند. گواهی نامه های ایزو حوزه لوازم خانگی شامل دو گروه گواهینامه های ایزو عمومی برای لوازم خانگی و گواهی نامه های ایزو تخصصی برای لوازم خانگی می شود.

   

  گواهی ایزو عمومی برای لوازم خانگی

  گواهینامه های ایزو عمومی برای لوازم خانگی شامل استانداردهای مهم و عمومی مورد نیاز هر صنف منجمله انواع و اقسام لوازم خانگی از پلاستیک تا شیشه و مدرن ترین لوازم خانگی و پیچیده ترین لوازم می شود یعنی ایزو9001 ، ایزو14001، ایزو45001 ، HSE – MS . این چهار سیستم مدیریتی یعنی سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001 و HSE یا HSE – MSسیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی ، استانداردهای عمومی لئازم خانگی محسوب می شوند. در ذیل بیشتر به این گواهینامه ها جهت اطلاعاتی اولیه به شما متقاضیان محترم می پردازیم.

   

  گواهینامه ایزو9001 ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت

  گواهینامه ایزو9001 به عنوان عمومی ترین و مهمترین نوع گواهی ایزو برای تمامی صنوف من جمله تولید کنندگان ، فروشندگان و وارد کنندگان و صادر کنندگان لوازم خانگی به شمار میاید. تا حدی که چنانچه فعال کنندگان این صنف با هر عنوان بخواهند یک گواهی ایزو بگیرند، بهشان گواهی ایزو9001 توصیه می شود و با مراکز مشاوره و ثبت و صدور ایزو مانند سامان کاران که تماس می گیرند به آنها گفته می شود که اگر قصد اخذ تنها یک گواهی جهت هر قصدی چون تبلیغات و بهره وری و جلب رضایت مشتری دارند، ایزو9001 کافی هست و کفایت می کند.

   

  گواهینامه ایزو14001 ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

  سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 استاندارد عمومی دیگر هست که از اهمیت بالایی برخوردار هست و الزامات زیست محیطی را برای صنایع مختلف بیان می کند و اینکه چه الزاماتی را رعایت کنند که آسیب کمتری به محیط زیست و منابع طبیعی برسد و محیط زیست برای نسلهای آینده حفظ گردد. طراحی و پیاده سازی ایزو14001 برای یک سازمان مزایای زیادی دارد که قطعا برای آنها بسیار بهره ور خواهد بود. بعد از ایزو9001 ، ایزو14001 به عنوان گواهی عمومی دیگری هست که بسیار مهم هست و توصیه می گردد.

   

  گواهینامه ایزو45001 ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ایزو45001 دیگر استاندارد عمومی مهم در تمامی مشاغل و حوزه های فعالیت هست که لوازم خانگی نیز یکی از این مشاغل هست و ایمنی و بهداشت در این حوزه بسیار مهم هست زیرا که لوازم خانگی بایستی ایمنی کامل داشته باشند و از لوازم مهم و کاربردی روزمره هست و استاندارد بودن این لوازم به خصوص لوازم برقی خانگی به دلیل الکتریکی بودن آنها بسیار اهمیت دارد و کیفیت این لوازم بسیار مهم هست. الزامات بیان شده درون گواهینامه ایزو45001 این ایمنی و بهداشت را پوشش می دهد و به سازمانها جهت فرآیندهایی ایمن کمک می کند. ایزو45001 و ایزو14001 در درجه اهمیت یکسانی قرار دارند و به یک اندازه مهم هستند و همچنین مکمل یکدیگرند. لازم به توضیح هست که از طراحی و پیاده سازی سه سیستم مدیریتی کیفیت و زیست محیطی و ایمنی و بهداشت شغلی یک سیستم مدیریت یکپارچه ایجاد می شود که تحت عنوان IMS نام می گیرد که مراجع غیر IAF آن را در قالب یک گواهی نامه صادر می کنند و هنگامی که در مناقصه ، کارفرمای مناقصه گزار درخواست IMS می کند منظورش همین سه استاندارد ایزو9001 و ایزو14001 و ایزو45001 هست. گواهی نامه ایزو10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان و ایزو10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان نیز دو استاندارد مشتری مداری مهم دیگر هستند که برای صنف لوازم خانگی به هر نوع کاربردی و ثمربخش هست.

   

  گواهینامه HSE یا HSE – MS سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی تحت عنوان اختصاری HSE یا HSE – MS از دیگر گواهینامه های عمومی هست که شرکتهای لوازم خانگی می توانند آن را بگیرند.

  جهت اطلاعات کافی در خصوص گواهی نامه های ایزو تخصصی صنف لوازم خانگی با مرکز سامان کاران تماس بگیرید. مرکز ما با مشاوره 24 ساعته رایگان تمامی اطلاعات لازم در خصوص گواهی نامه های ایزو عمومی و تخصصی برای هر صنفی را به اطلاع متقاضیان می رساند.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • لیست استانداردهای ایزو

   لیست استانداردهای ایزو

  لیست استانداردهای ایزو

  لیست استانداردهای ایزو لیستی از انواع استانداردهای متعدد ایزو را می گویند که تعدادشان بسیار زیاد هست و شامل انواع عمومی و تخصصی می شود، انواع تخصصی ایزو که تعدادشان بسیار زیاد هست و بنابر هر تخصصی یک استاندارد خاص تعریف می شود.

  ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت بعنوان استاندارد مرجع عمومی ترین و پرمصرف ترین استاندارد مورد تقاضای درخواست کنندگان گواهینامه ایزو می باشد این استاندارد درحوزه ارتقاء سطح کیفیت محصولات و یا خدمات مطرح است.

  ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی بعنوان استاندارد مورد نیاز اکثر شرکت ها و سازمانها درحوزه رعایت الزامات و قوانین محیط زیست مطرح می باشد. این استاندارد معمولا بهمراه استاندارد ISO45001 درخواست می گردد.

  ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی بعنوان استاندارد موردنیاز اکثر شرکتها و سازمانها درحوزه رعایت الزامات و قوانین ایمنی و بهداشت کارکنان شاغل در سازمان مطرح می باشد. این استاندارد معمولا بهمراه استاندارد ISO14001 درخواست می گردد یادآوری می گردد استاندارد ISO45001 ویرایش جدید و بروز شده استاندارد OHSAS18001 می باشد.

  ISO 22000 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی یک استاندارد تخصصی برای شرکتها سازمانها و مجموعه های فعال درحوزه صنایع غذایی و یا زنجیره تامین صنایع غذایی کاربرد دارد. این استاندارد معمولا بهمراه استاندارد عمومی ISO9001درخواست  میگردد.

  گواهینامه HACCP استاندارد HACCP یک استانداردملی مربوط به کشور آمریکاست که در کل دنیا رواج پیدا کرد. البته در سال 2005 استاندارد HACCP بعنوان پایه و مبنای ISO22000 قرار گرفت و استاندارد HACCP بعنوان استاندارد بین المللی مطرح گردید اما بعضی از شرکتهای فعال در حوزه صنایع غذایی همچنان تمایل دارنند گواهینامه HACCP اخذ نماید.

  گواهینامه HALAL توسط کشورهای عضو کنفرانس اسلامی پایه گذاری شد. همانگونه که از اسمش پیداست یک سری دستورالعمل های اسلامی است جهت اثبات حلال بودن انواع غذاها .

  نکته : ثبت و صدور گواهینامه حلال مورد اختلاف اساسی بین دو نهاد موسسه جهانی حلال و سازمان غذا و دارو می باشد. که هر کدام از این نهادها خود را متولی ثبت و صدور گواهینامه حلال می دانند و دیگری را متهم به عدم صلاحیت می کنند.

  گواهینامه  SFBB Safer Food Better Business آژانس استاندارد غذایی انگلستان معمولا فارغ از استانداردهای بین المللی برای خودش استانداردهایی تدوین می کند. از جمله استانداردهای تعریف شده توسط آژانس استاندارد غذایی انگلستان  توسط استاندارد غذایی سالمتر، تجارت بهتر می باشد. گواهینامه SFBB استاندارد جهانی ثبت CB اکثر کشورها تمایل دارنند گواهی SFBB بگیرند.

  ISO/TS 29001 سیستم مدیریت کیفیت- نفت، گاز، پتروشیمی معمولا شرکتهای فعال و مرتبط در حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی پس از دریافت گواهینامه عمومی مثل ISO9001 و ISO14001 و ISO45001 بدنبال اخذ گواهینامه تخصصی مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یعنی استاندارد ISO/TS29001 سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  هستند

  ISO 20815 استاندارد مدیریت  قابلیت اطمینان در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ، صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی اطمینان از تولید و مدیریت قابلیت اطمینان شرکتهای فعال در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی به جهت برند شدن و اثبات هر چه بیشتر دارا بودن انواع سیستم های مدیریت و استانداردها بعد یا به همراه گواهینامه ISO/TS29001 گواهینامه ISO20815 اخذ می نمایند.

  ISO 10002 سیستم مدیریت کیفیت- رسیدگی به شکایات مشتریان شرکتها، سازمانها، مجموعه هایی که بطور مستقیم با مشتریان خود سرکار دارند معمولا دنبال استانداردهای مشتری مداری هستند. سری استانداردهای مشتری مداری چهار تا میباشد. مهمترین استاندارد در حوزه مشتری مداری درخصوص رسیدگی به شکایات مشتریان میباشد چنان سازمانی تمایل داشته باشد فقط یکی از این استانداردها داشته باشد استاندارد ISO10002 واجب تر است. این استاندارد درخصوص الزامات مدیریت هرگونه شکایات  واصله و یا اخذ شده مطرح است. استاندارد رسیدگی به شکایات مشتریان بدون ISO9001 معنا ندارد.

  ISO 10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان دومین استاندارد در حوزه مشتری مداری استاندارد ISO10004 سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان میباشد. این استاندارد درخصوص سنجش رضایت مشتریان با استفاده از الگوها و تکنیک های خاص مطرح میباشد. شایسته است این استاندارد بهمراه استاندارد ISO10002 گرفته شود. استاندارد سنجش رضایت مشتریان بدون ISO9001 معنا ندارد.

  ISO 10001 سیستم مدیریت کیفیت- رضایت مندی مشتریان- منشور سازمان استاندارد ISO10001 کامل کننده و پیشرفته از دو استاندارد ISO10002 و ISO10004 است. سازمانها، شرکتها و مجموعه هایی که قصد دارنند اهمیت ویژه ایی به مبحث مشتری مداری داشته باشد. استاندارد ISO10001 رانیز پیاده سازی میکنند. بدیهی است استاندارد ISO10001 بایستی به همراه ISO10002 و ISO10004 اخذ گردد. استاندارد رضایت مشتری ISO10001 منشور سازمان بدون استاندارد ISO9001 معنا ندارد.

  ISO 10003 سیستم مدیریت کیفیت- حل اختلاف مشتریان چهارمین و آخرین استاندارد در حوزه مشتری مداری استاندارد ISO10003 میباشد. استاندارد حل اختلاف مشتریان سخت ترین و پیچیده ترین استاندارد از سری استانداردهای ISO10000 در خصوص رعایت حقوق و الزامات مشتریان است. اخذ استاندارد ISO10003 مستلزم داشتن سه استاندارد قبلی مطرح شده در حوزه مشتری مداری میباشد. استاندارد حل اختلاف مشتریان بدون ISO9001 معنایی ندارد.

  ISO 10015 سیستم مدیریت کیفیت- آموزش شرکتها، مجموعه ها و سازمانهایی که حوزه فعالیتشان آموزش می باشد و یا اینکه در سازمان خود به مقوله آموزش اهمیت ویژه ایی قائل هستند اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامه استاندارد آموزش ISO10015 می کنند. استاندارد ISO10015 مانند سایر استاندارد های سری ISO10000 از زیر شاخه های استاندارد عمومی ISO9001 باشد. لذا استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – آموزش بدون داشتن ISO 9001 معنا ندارد.

  ISO 29990 سیستم مدیریت کیفیت خدمات آموزش برای موسسات غیر رسمی مجموعه هایی که به صورت تخصصی در حوزه آموزش فعالیت می کند. از استاندارد ISO10015 پا فراتر گذاشته و الزامات تخصصی آموزش را به بطور سخت گیرانه تر در مجموعه خود پیاده سازی و اقدام به اخذ گواهینامه می کند. بدیعی است اخذ استاندارد ISO29990 سیستم مدیریت کیفیت خدمات آموزش برای موسسات غیر رسمی بدون پیاده سازی ISO9001 معنا ندارد.

  ISO 10006 سیستم مدیریت کیفیت- مدیریت پروژه شرکتها و سازمانهایی که فعالیتشان به صورت پروژه محور بوده درخصوص بهینه سازی فرآیندهای مدیریت پروژه خود پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO10006 با عنوان مدیریت پروژه می کند. گرفتن گواهینامه ISO10006بدون داشتن ISO9001 معنایی ندارد.

  ISO 21500 سیستم مدیریت پروژه امروزه هر چیزی تحت عنوان یک پروژه تعریف می گردد. لذا مبحث مدیریت پروژه از اهمیت ویژه ایی برخوردار است به همین دلیل شرکتها و سازمانهای پروژه محور سعی دارند از استاندارد ISO10006 پا فراتر نهاده و سراغ استاندارد کاملتر پیش رفته تر از ISO21500 سیستم مدیریت پروژه می روند. لازم به ذکر است اخذ گواهینامه استانداردISO21500 با ISO9001 مرتبط بوده و ISO9001 به عنوان پیش نیاز اخذ این استاندارد لازم است

  ISO/IEC 27001 سیستم مدیریت کیفیت- مدیریت پروژه ، شرکتها و سازمانهایی که دارای اطلاعات حساس و محرمانه هستند و تمایلی ندارنند اطلاعات خصوصی و محرمانه خود و یا مشتریانشان نشر پیدا کند اقدام به پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات می کنند و گواهینامه ISO/IEC27001 اخذ نمایند. این استاندارد نیز معمولا با گواهینامه ISO9001 همراه است. استاندارد سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بدلیل تخصصی بودن هر سازمانی درخواست نمی کند.

  ISO 20000 سیستم مدیریت خدمات IT مجموعه ها، شرکتها و سازمانهای فعال درحوزه IT درجهت ارتقا سطح خدمات تخصصی IT خود به مشتریان علاوه بر استاندارد ISO9001 استاندارد تخصصی ISO20000 پیاده سازی کرده و گواهینامه ISO20000 دریافت می کنند. لازم به ذکر است این استاندارد نیز به همراه ISO9001 مفهوم دارد.

  ISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت ویژه آزمایشگاه تشخیص طبی ، آزمایشگاهای تشخیص درمانی معمولا بدنبال گواهینامه تخصصی در حوزه فعالیت خود هستند لذا همزمان با اخذ گواهینامه ISO9001 که به عنوان یک استاندارد مرجع است اقدام به پیاده سازی و اخذ گواهینامه ISO15189 می کنند

  ISO13485 سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی شرکتها و مجموعه های فعال در حوزه تولید تجهیزات پزشکی بنابر سلیقه خود و یا الزامات تعیین شده از سوی مشتریان و یا کارفرمایان خود معمولا سراغ استاندارد ISO13485 می روند این استاندارد الزامات مربوط به فرآیندهای مرتبط با تولید تجهیزات پزشکی را تعیین می کند. اخیرا وزارت بهداشت الزام کرده که شرکتهای تولید کننده سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی الزامات ISO13485 اخذ نمایند. البته لیستی از مراجع مورد تایید وزارت بهداشت را منتشر کرده است لذا درخواست کنندگان گواهینامه ISO13485 معمولا یکی از مراجع صادرکننده زیر را انتخاب می کنند.

  HSE-MS سیستم مدیریت بهداشت ایمنی و محیط زیست ، گواهینامه HSE-MS توسط نهاد بین المللی بنام انجمن بین المللی شرکتهای نفتی درسطح جهان مطرح گردید به مرور زمان گواهینامه HSE رونق گرفته و امروزه شرکتهای خیلی زیادی مخصوصا شرکتهای پیمانکاری به دنبال گواهینامه HSE-MS هستند گواهینامه HSE-MS شباهت زیادی به دو استاندارد ISO14001 استاندارد محیط زیست و ISO45001 استاندارد ایمنی و بهداشت دارد در واقعه ترکیبی از این دو استاندارد همان HSE-MS است با کمی تغییرات.

  IMS سیستم مدیریت یکپارچه توسط نهاد بین المللی جهت شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای تولیدی صادر میگردد. این گواهینامه با مجموع سه گواهینامه ISO9001 ، ISO14001 ، ISO45001 بنام IMS نام گرفته صادر میگردد. لزوم دریافت سیستم مدیریت یکپارچه جهت شرکتهایی که نیاز به تولید محصول دارنندبسیار موثر است. گواهینامه IMS در تمام شرکتها کاربرد دارد.

  ISO/TS16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، استاندارد ISO/TS16949 تقریبا همان ISO9001 است به انضمام یک سری الزامات خاص مختص صنایع خودرو سازی معمولا شرکتهای فعال در حوزه صنایع خودرو به همراه ISO9001 گواهینامه ISO16949 میگیرن.

  نکته مهم : از آنجایی که اکثر شرکتهای خودرو سازی با دو نهاد خودروسازی سایپا و ایران خودرو در حال همکاری هستند لذا این دو نهاد بزرگ خودرو سازی و شرکگتهای پیمانکاری خود را موظف می کنند که از مراجع مورد سفارش خودشان گواهینامه ISO16949 بگیرند. بنابراین متقاضی باید مشخص کند که آیا قرار است گواهی  ISO/TS16949 خود را به این دو سازماتن ارائه بدهند باشد اگر جواب بله باشد از خود این سازمانها بایستی لیست مراجع و یا CB های صادر کننده ایزو مورد تایید خودشان را دریافت کرد و سپس اقدام کنند.

  ISO 10668 استاندارد ارزش گذاری برند برای شرکتهایی که قصد دارند برند خود را ارزش گذاری کنند کاربرد دارد. از الزامات این استاندارد می توان موارد بررسی اهداف، مبانی ارزشیابی، رویکردهای ارزش گذاری، روشهای ارزیابی، و تهیه اطلاعات با کیفیت و فرضیات نام برد. در ایران تصور شرکتهای متقاضی این است که هر کسی این گواهی نامه را دارد یعنی برندش ارزش دارد.

  ISO 31000 سیستم مدیریت ریسک ، امروزه تحلیل ریسک و مدیریت مبتنی بر ریسک بعنوان یکی از ابزار های مدیریتی در هر سازمانی مطرح می باشد. سیستم مدیریت ریسک قابلیت صدور گواهینامه ندارد. اما مراجع غیر  IAF به ثبت و صدور گواهینامه ISO31000 اقدام می نمایند. اما معمولا شایسته نیست چنین گواهینامه ایی ثبت و صدور گردد. اما اگر متقاضی درخواست کند صادر می گردد.

  ISO 26000 استاندارد مسئولیت اجتماعی مختص سازمانها و یا شرکتها در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته فعال در حوزه های عمومی و یا خصوصی می باشد. معمولا چنین سازمانهایی جهت اثبات فعالیتشان به روش اخلاقی و شفاف که به سلامتی و رفاه جامعه کمک می کند گواهینامه ISO26000 می گیرند.

  ISO/IEC 17025 الزامات عمومی برای صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون ، استاندارد ISO/IEC 17025 یک استاندارد مشترک بین دو نهاد رسمی و بین المللی ISO و IEC هست. معمولا آزمایشگاهها و یا سازمانهایی که دارای آزمایشگاه هستند و به دنبال رعایت الزامات تعریف شده آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون هستند و یا اینکه مدعی هستند آزمایشگاهشون الزامات بین المللی را در جهت احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون رعایت می کنند ،گواهینامه ایزو 17025  اخذ می نمایند.

  نکته ی مهم : این گواهینامه اصولا بایستی توسط مراجع اعتبار دهنده AB صادر گردد. مخصوصا اگر یک آزمایشگاهی قصد داشته باشد که بعنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد فعالیت کند. اما مراجع صادر کننده غیر IAF ی نیز چنین گواهینامه ایی نیز صادر می کنند.

  مرکز سامان کاران آماده ارائه تمامی خدمات آموزشی رایگان به متقاضیان عزیز می باشد. مرکز ما تمامی انواع گواهی نامه ایزو را از مراجع معتبر در کوتاهترین زمان و با کمترین هزینه در اختیار متقاضیان قرار می دهد.

  با ما در تماس باشید

   

  لیست استانداردهای ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • لیست گواهینامه های ایزو

   اخذ ایزو

  لیست گواهینامه های ایزو

  لیست گواهی های ISO بسیار مختلف و متنوع هستند و تعداد زیادی از این گواهی نامه های ISO وجود دارند که در داخل سازمان جهانی استاندارد ایزو ISO تهیه و تدوین شده اند. ایزو ISO الزامات و استانداردهای مورد نیاز و مورد درخواست سازمانهاست و این استانداردها در درون سازمان جهانی ISO تهیه و تدوین شده است. سازمان جهانی ایزو درون ژنو سوئیس واقع شده است و استانداردها تماما درون همین سازمان ایزو تهیه و تدوین شده اند. همه ی کشورها داخل این سازمان جهانی ISO عضویت دارند. الزامات بیان شده درون این سازمان و در واقع همان استانداردها هنگامی که تدوین می شوند و در قالب استاندارد منتشر می شوند و وقتی درون سازمانی طراحی و پیاده سازی می گردند و سپس استقرار میابند در قالب استاندارد به سازمانها ارائه خواهند شد. گواهی های ISO با توجه به تنوع و تعدد نوع فعالیت سازمانها متعدد هستند و هر سازمانی بر مبنای فعالیت خودش یک استاندارد برایش تعریف و تبیین و تدوین شده است و هر استانداردی یک کد و یک مشخصه چهار الی پنج رقمی دارد که آن کد مختص همان استاندارد و همان گواهی است. استاندارد های ISO را اگر بخواهیم تعریف کنیم به طور کل آنها دو گروه می شوند: استاندارد ایزو ISO عمومی ، استاندارد ایزو ISO تخصصی .

  لیست استاندارد های ایزو یک اصطلاح و عنوان و عبارت و واژه ی متعارف هست که شرکتها باهاش درون گوگل جستجو می کنند و اما اساسا و اصولا چنین لیستی وجود ندارد و منظور از لیست استاندارد های ایزو همان استانداردهای ISO هست.

  استاندارد های ایزو عمومی شامل: استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 ، استاندارد  سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001 و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO45001 و HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی هست. همچنین استاندارد های مشتری مداری را می توان در درون لیست استاندارد های عمومی ISO قرار داد. استاندارد ISO10001 سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتار سازمانی ، استاندارد ISO10002 سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استاندارد ISO10004 سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان و استاندارد ISO10003 سیستم مدیریت کیفیت ، حل اختلاف مشتریان .

  گواهی های ایزو تخصصی شامل استاندارد ISO 31000 سیستم مدیریت ریسک ، استاندارد ISO28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ، استاندارد ISO10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ، استاندارد ISO22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، استاندارد ISO29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ، گواهی ISO21500 سیستم مدیریت پروژه ، استاندارد ISO16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ، استاندارد ISO15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ، گواهی ISO13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ، استاندارد ISO27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ، گواهی ISO50001 سیستم مدیریت انرژی ، ISO10015 سیستم مدیریت آموزش ، گواهی ISO20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات و انواع استانداردهای ایزو دیگر میشود.

  استاندارد های ISO بسیار متنوع و متعدد و متفاوت هستند و برای هرنوع زمینه کاری و فعالیت، استاندارد و یا استانداردهای خاصی تعریف شده است. اما سه استاندارد ISO9001 سیستم مدیریت کیفیت، استاندارد ISO14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای عمومی ترین و مهمترین استانداردهای موجود هستند که برای تمامی مشاغل با هر نوعی از زمینه ی فعالیت کاربرد دارند و مورد استفاده قرار می گیرند. لازم بذکر هست هنگامی که یک سازمانی سه استاندارد ISO9001 و استاندارد ISO14001 و استاندارد ISO45001 را برای سازمانش طراحی و پیاده سازی می نماید اصطلاحا می گویند آن سازمان دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه و یا همان IMS هست. در این بین ایزو9001 عمومی ترین استاندارد و مادر تمامی استانداردها محسوب می گردد و جهت تمامی مشاغل و بهبود روند کیفی و ایجاد یک نظم سیستماتیک در یک سازمان بسیار مثمر ثمر هست.

   

  مراجع ثبت و صدور ISO

  مراجع صادر کننده ایزو مبحث دیگری می باشد که در حیطه ی لیست استاندارد های ISO حائز اهمیت بالایی هست. همان طور که در بالا بیان شد، سازمان ISO وظیفه تدوین استانداردها را برعهده دارد و در سایت ISO به آدرس WWW.ISO.ORG تنها مرجعی که جهت صدور ISO قابلیت دارد و معتبر هست نهاد بین المللی IAF هست که یک نهاد جهانی هست و تمامی کشورها درون آن اعضایی دارند که همان AB ها هستند و AB های اعتبار دهنده به ایزو ها همگی درون سایت IAF قابل مشاهده هستند و هر AB تعداد مشخص و معینی استاندارد را می تواند مجور صدور بدهد و یک AB نمی تواند مجوز تمامی استانداردها را صادر کند. ab ها خودشان گواهی iso صادر نمی کنند و این وظیفه را بر عهده نهاد دیگری می گذارند که همان cb های مراجع ثبت و صدور ایزو هستند و تعداد زیادی cb تحت نظر هر ab فعالیت می کند. با این تفاسیر بایستی چنین بیان کرد که استاندارد های iso از طریق مراجع ثبت و صدور ایزو ( cb ) هایی صادر می شوند که تحت اعتبار یک ab فعالیت کرده و مجوز صدور iso می گیرند که خود این ab ها تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوان iaf فعالیت می کنند و اجازه فعالیت می گیرند. استاندارد iso صادر شده به این روش دارای بالاترین سطح اعتبار هست. اما یکسری دیگر از مراجع نیز هستند که غیر iaf هستند یعنی تحت اعتبار iaf صادر نمی شوند و cb ها و ab های داخلی هستند و ساختگی هستند و اصطلاحا مراجع خصوصی هستند و اما اعتبار دارند و همگی دارای یک سطح اعتبار هستند و بابت مقاصد مختلف سازمانها از اخذ ISO کاربرد لازم را دارند و مورد تایید هستند.

   

  مراحل دریافت گواهی های ISO

  مراحل دریافت گواهی نامه های ایزو به این شکل تعریف می گردد:

  • انتخاب هدف از دریافت گواهی ایزو iso ( دریافت ایزو جهت شرکت در بازارهای جهانی و یا همان صادرات ، دریافت iso جهت مطرح شدن در بازارهای جهانی ، گرفتن ایزو جهت شرکت در بازارهای داخلی و یا همان مناقصات، دریافت iso جهت تبلیغات ، دریافت گواهی ایزو جهت رقابت در میان رقبا ، دریافت استاندارد iso جهت پیاده سازی واقعی و گرفتن ایزو به هر منظور سری که خود سازمان می داند. )

  • انتخاب مرجع ثبت و صدور ایزو iso ( مراجع iaf و مراجع غیر iaf ) که در بالا به اختصار به آن پرداخته شد.

  • مستند سازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو ISO مطابق استاندارد درخواستی

  • ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزو ( شناخت انطباقها و عدم انطباقها و رفع عدم انطباقها با کمک مشاوره و شخص ممیز )

  • ممیزی نهایی ایزو ( در ممیزی نهایی ممیز با یک بررسی کلی و در صورت عدم مشاهده عذم انطباقها اجازه صدور ایزو را صادر می کند ).

  • ثبت و صدور استاندارد ISO ( در این مرحله با مجوز ممیز استاندارد ISO از طریق مراجع ثبت و صدور ISO صادر می گردد).

  گروه ثبت و ارتقاء برند و توسعه سازمانی سامان کاران با وجود مشاورین خبره و آگاه و خدمات مشاوره رایگان، تمامی انواع استانداردهای ایزو را شناخته و متقاضیان را جهت دریافت ISO متناسب نوع فعالیت سازمان راهنمایی می کند و جهت دریافت استاندارد های ISO متناسب نیاز و وقت و هزینه سازمان همراه شماست.

  با ما در تماس باشید

   

  مراحل دریافت گواهی نامه ایزو صفحه  ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • مزایای پیاده سازی IMS

  IMS

  مزایای پیاده سازی IMS

  اخذ گواهینامه ISO9001

  گواهینامه ISO9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، به واسطه طراحی، مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام خواهد بود.

  سیستم مدیریت کیفیت باعث ایجاد مزایای زیر در سازمان خواهد شد.

  افزایش کیفیت و سرعت فرآیندها و فعالیت کلیه پرسنل

  مهندسی مجدد سازمان و فرآیندها و ایجاد نظم سازمانی

  کاهش ریسکهای موجود در سرمایه انسانی اموال فرآیندها و خدمات

  فزایش راندمان کاری و بهره وری در کلیه سطوح سازمان

  کاهش هزینه ها

  ایجاد یک نظام سیستماتیک متکی بر مستندات، نه متکی بر افراد

  ایجاد یک نظام مدیریت اطلاعات مستند و بایگانی سوابق قوی

  افزایش سطح رضایت ذینفعان شامل هیئت مدیره ، کارفرمایان و کارکنان و...

   

  اخذ گواهینامه ISO14001

  گواهینامه ISO14001سیستم مدیریت زیست محیطی به واسطه طراحی، مستندسازی و اجرای سیستم مدیریت مدیریت محیط زیست قابل صدور خواهد بود.

  سیستم مدیریت زیست محیطی باعث ایجاد مزایای زیر خواهد بود:

  کاهش و یا حذف کاغذ و کاغذ بازی در سازمان

  کاهش اثرات مخرب محیط زیست شامل آب، خاک و هوا بطور مستقیم و غیر مستقیم

  ایجاد فضای سالم و فرح بخش در سطح سازمان

  افزایش رضایت ذینفعان شامل ذینفعان شامل هیئت مدیره، کارفرمایان و کارکنان و...

   

  اخذ گواهینامه ISO45001

  گواهینامه ISO45001سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بواسطه طراحی و مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت قابل انجام است.

  از مزایای پیاده سازی سیستم مدیریت بهداشت حرفه ایی می توان موارد زیر را نام برد.

  ارتقا بر سطح سلامت، بهداشت و ایمنی کارکنان

  آموزش دوره های عملیاتی و کاربردی ویژه کارکنان

  شناسایی خطرات موجود در محل کار و ارزیابی و سپس رفع آنها

  ایمنی سازی محیط کار

  ایجاد آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری برای کارکنان

  شناسایی بیماری ها و امراض خاموش درکارکنان و تعریف اقدامات فوری

  افزایش سطح رضایت ذینفعان در حوزه سلامت و بهداشت و ایمنی و...

   

  هزینه های پیاده سازی هر سیستم به دو قسمت زیر تقسیم می گردد.

  هزینه تهیه و تدوین طرح کلی مثلا طرح HSEیا همان HSEPLAN مبلغ........... اعلام می گردد.
  هزینه پیاده سازی که متناسب با سطح بودجه تعریف شده بین صفر تا سه درصد از بودجه کل سازمان باشد.

   

  مزایای پیاده سازی IMS صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • نحوه ثبت و صدور گواهینامه IMS

  نحوه ثبت و صدور گواهینامه IMS

  نحوه ثبت و صدور گواهینامه IMS

  IMS چیست؟

  در جایی که یک شرکت متعهد به دریافت گواهینامه بیش از یک استاندارد است، سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) ساده ترین و کارآمدترین راه حل است. یک IMS اجازه می دهد تا الزامات چندین استاندارد شناخته شده از طریق یک سیستم مدیریت یکپارچه برآورده شود، نه حفظ چندین سیستم.

  چه چیزی را می توانید ادغام کنید؟

  استانداردهای اصلی که معمولاً برای تشکیل یک IMS ترکیب می شوند عبارتند از:

  مدیریت کیفیت ISO 9001

  ISO 14001مدیریت زیست محیطی

  ISO 45001 بهداشت و ایمنی شغلی

   

  مزایای یک IMS

  سازگاری اهداف، اهداف، سیستم ها و رویه ها

  کاهش زمان و هزینه در سراسر شرکت

  کاهش هزینه های صدور گواهینامه، زمان ممیزی و فرکانس

  تصویر و شهرت شرکت بهبود یافته است

  بهبود کارایی کارکنان از طریق تعریف نقش ها و مسئولیت های روشن

  کاهش خطرات

   

  برای اولین بار برای صدور گواهینامه اقدام می کنید؟

  1 - آماده کردن

  شما باید سیستم مدیریت مستند خود را راه اندازی کنید

  سپس مطمئن شوید که با استاندارد(های) انتخابی شما مطابقت دارد

   

  2 - ارزیابی کنید

  ما ابتدا یک بررسی سند انجام می دهیم تا بررسی کنیم که شما یک سیستم دارید

  سپس ارزیابی‌هایی در محل انجام می‌دهیم تا بررسی کنیم که آنچه را که سیستم شما می‌گویید انجام می‌دهید یا خیر

   

  3 - گواهی

  ما به شما فرصتی برای حل و فصل هرگونه یافته از طریق گزارش مفصل خود خواهیم داد

  پس از تصحیح این موارد، گواهی ها صادر می شود و ثبت نام در طرح های قابل اجرا تکمیل

  در سال‌های دوم و سوم، برای معتبر نگه داشتن گواهی شما، بازدیدهای نظارتی انجام خواهیم داد.

   

  ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

  ISO 9001 در یک سیستم مدیریت کلی طراحی شده است تا بتوان از آن در اندازه ها و انواع سازمان ها استفاده کرد. بنابراین استاندارد ISO 9001 به طور گسترده توسط شرکت های تولیدی و خدماتی، سازمان های غیرانتفاعی حتی در سازمان ها و ادارات دولتی پذیرفته و پذیرفته شده است. ISO 9001 چارچوبی مؤثر برای آگاهی از کیفیت سازمانی ارائه می دهد که به طور مداوم محصولات و کیفیتی را ارائه می دهد که نیازهای مشتری را برآورده می کند و بهبود مستمر محصولات و خدمات، فرآیندها و سیستم ها را برای دستیابی به رضایت مشتری ارائه می دهد. این استاندارد ISO 9001 در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است و تا به امروز بیش از 150 کشور از آن استفاده کرده اند. این استاندارد ISO 9001 یک استاندارد بسیار شناخته شده است و در بین استانداردهایی که در ( ISO ) وجود دارد، بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

   

  سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

  سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو 14001 از تمام جنبه های زیست محیطی کار مراقبت می کند.

   

  ISO 45001 ، بهداشت و ایمنی شغلی

  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001 مبنایی برای هر فعالیتی است که در زمینه تولید، ساخت و ساز یا خدمات ایجاد می شود.

   

  خدمات صدور گواهینامه معتبر IAF

  یک گواهینامه معتبر سیستم مدیریت به مشتریان کمک می کند تا اطمینان حاصل کنند که حداکثر سود و ارزش را بدون خدماتی که برای آن پرداخت می کنند به دست می آورند. مشتریان، شرکا و ذینفعان با همکاری با یک سازمان بین‌المللی مستقل برای صدور گواهینامه با اعتبارنامه‌های رسمی شناخته شده در سراسر جهان، که به طور یکپارچه توسط انجمن اعتباربخشی بین‌المللی ( IAF) تایید شده است، از یک سیستم معتبر، قوی و کنترل‌شده بسیار سود می‌برند. پس از تایید، سیستم های مدیریت یک شرکت از کاهش ریسک و بهبود کارایی عملیاتی سود می برند که منجر به عملکرد بهتر، ضایعات کمتر، هزینه های کمتر و در نهایت سود بیشتر می شود.

  رشد قابل توجهی در زمینه صدور گواهینامه سیستم های مدیریت در سال های اخیر مشاهده شده است.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • نحوه دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  نحوه دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  نحوه دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  لزوم پیاده سازی گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  محافظت از محیط زیست و منابع طبیعی وظیفه تمامی افراد جهان میباشد. روزانه شاید تعداد زیادی از افراد جامعه به دل طبیعت بروند و ساعت‌های طولانی را به گردش و تفریح بگذرانند ولی نکته قابل توجه اینجاست که آیا از آداب و فرهنگ استفاده صحیح از منابع طبیعی و حفظ سلامت و نگهداری از محیط زیست آگاه هستند. ریختن زباله‌ها و ته مانده‌های غذا و آتش روشن کردن و آسیب زدن به درختان و آلوده کردن آب رودخانه‌ها و غیره از جمله آسیب‌های ناگواری هستند که افراد جامعه با یک تفریح چند ساعته می‌توانند به دل طبیعت وارد سازند. حال نکته مهم اینجاست که می‌توان نتیجه گرفت کارخانجات صنعتی یا سازمانهای فعال در هر کسب و کاری با فعالیت و انجام فرآیندهای غیر استاندارد و غیر اصولی چه صدمات جبران ناپذیری را می‌توانند به محیط اطرافشان وارد سازند. یک کارخانه می‌تواند در حین انجام فرآیندها هم هوا را آلوده سازد و هم به خاک و زمین های اطراف صدمه وارد نماید و هم باعث آلوده کردن آب های اطراف و حفره‌های آب آب زیرزمینی شود. مسلماً محیط زیست و منابع طبیعی که از آفریده‌های شگفت انگیز خداوند بزرگ هستند به عنوان امانت در اختیار ما قرار دارند و ما باید در حفظ سلامت و نگهداری از آنها برای نسل‌های آینده مسئولیت پذیر باشیم. تمامی افراد جامعه با هر نوع فعالیت و حرفه‌ای باید در حفظ و صیانت از محیط زیست کوشا باشند سازمان استاندارد جهانی ایزو در قطعنامه‌ای الزامات و دستورالعملهایی را تحت عنوان ایزو ۱۴۰۰۱ مصوب نمود. استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی به یکی از استانداردهای مهم و پرکاربرد تبدیل شده است. این استاندارد با توجه به امکانات و رشد جامعه و پیشرفت علم و تکنولوژی چند مرحله مورد ویرایش قرار گرفت و در سال ۲۰۱۵ میلادی آخرین ویرایش برای این استاندارد انجام شد. گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ بعد از گواهینامه ایزو ۹۰۰۱بسیار مهم و کاربردی می‌باشد.

   

  مراجع صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  مراجع صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ به دو دسته گواهینامه‌های IAFدار و گواهینامه غیر IAF تقسیم‌بندی می‌شوند. ابتدا لازم است جهت آگاهی شما متقاضیان محترم اصطلاحات نهادهای مرتبط با دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ خدمت شما معرفی شوند.

  سازمان استاندارد جهانی ایزو

  International Organizations for Standardiztion

  انجمن اعتبار دهندگان بین المللی

  International Accerdiation Forum

  نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو

  Accerdiation Body

  مراجع صدور گواهینامه ایزو

  Certification Body

  سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ با توجه به اهداف و برنامه هایی که در نظر دارند یکی از مراجع صدور ایزو ۱۴۰۰۱را انتخاب میکنند.

   

  اهداف سازمان‌ها از دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱

  پیاده‌سازی واقعی استانداردهای زیست محیطی و افزایش سهم سازمان در بازار

  حضور موفق در بازارهای داخلی و ورود به بازارهای بین المللی

  انجام تبلیغات و برند سازی

  بازاریابی بهتر و پررونق تر

  حضور موفق در مناقصات

  اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  ارزش نهادن به حفظ محیط زیست و سلامتی افراد جامعه

  ایجاد ارزش افزوده برای سازمان و ذینفعان

  جلب اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان

  عملکرد بهتر و بهره‌وری بیشتر و به دست آوردن سود بیشتر

  کاهش هزینه‌های اضافی و کسب درآمد از استفاده از روش‌های صحیح بازیافت

  تک تک این اهداف مشخص می‌کند که سازمان‌ها بهتر است از کدام مرجع صدور ، گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ را دریافت نمایند. طبق اصول بین المللی ایزو دریافت گواهینامه از مراجع صدور بین المللی معتبرتر و قابل قبول می‌باشد ولی خب یک سری از سازمانها به خاطر کمبود بودجه و اینکه قصد جهانی شدن ندارند اخذ گواهینامه از مراجع داخلی را ترجیح می‌دهند. بنابراین هنگامی که مرجع صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ تحت اعتبار یک نهاد اعتبار دهنده عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی نباشد در اصطلاح گفته می‌شود مرجع صدور گواهینامه غیر IAF است و اعتبار و اصالت ندارد ولی هنگامی که مرجع صدور گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ تحت اعتبار یک مرکز اعتبار دهنده عضو انجمن اعتبار دهندگان بین المللی باشد در اصطلاح گفته می‌شود مرجع صدور IAF دار است و گواهینامه اصیل و معتبر را صادر می‌نماید.

  سازمان‌ها برای دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ از طرف مراجع بین‌المللی نیازمند تهیه نمونه مستندات و پیاده‌سازی واقعی قوانین و الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ میباشند‌. سازمان‌های دریافت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ از طرف مراجع بین‌المللی نیازمند تهیه نمونه مستندات و پیاده‌سازی واقعی قوانین و الزامات ایزو ۱۴۰۰۱ میباشند. پیاده سازی استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱نیازمند داشتن شناخت کافی بر روی یکسری از مسائل سازمان‌ها می‌باشد. هنگام پیاده سازی باید تمام عوامل درونی و بیرونی موثر بر عملکرد‌های سازمان را شناسایی کنید و برنامه‌های مشخصی را طراحی نمایید. برنامه هایی از قبیل مشخص کردن خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، تعیین ساختار سازمانی و فرم ها و دستورالعمل‌ها و برنامه های اجرایی برای انجام مدیریت بهتر و رفع عدم انطباقات و تعیین عوامل موثر بر حفظ سلامت و نگهداری از منابع طبیعی می‌باشد. پس باید برای پیاده سازی واقعی جامع و کاربردی مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی را توسط کارشناسان و متخصصان ماهر تهیه نمایید. نمونه مستندات گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ را بصورت رایگان از مرکز سامان کاران دریافت نمایید.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

   

 • نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

  تعریف سیستم مدیریت زیست محیطی

  سیستم مدیریت زیست محیطی چارچوبی از فرآیندها و دستورالعمل هایی می باشد که برای بهبود رفتارهای مناسب با محیط زیست به کار برده می شود سیستم مدیریت زیست محیطی یکی از گواهینامه‌های تدوین شده از سوی سازمان ایزو می باشد که باعث تغییر رفتار های یک سازمان نسبت به محیط زیست و استفاده درست از منابع طبیعی میباشد یعنی سازمان با به کارگیری این فرایند سیستماتیک موجب حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی با شناسایی عدم انتقاد و رفتار نامناسب با محیط زیست عملکرد مثبت سازمان را افزایش می دهد و با توجه به میزان بودجه و احساس مسئولیت مدیر مجموعه به شناسایی جنبه‌های مختلف زیست‌محیطی در اطراف مجموعه می‌پردازد و تعهدات خود ت به حفظ منابع طبیعی عمل می‌نماید سیستم مدیریت زیست محیطی موجب مدیریت درست مصرف انرژی می‌شود استفاده درست از منابع انرژی کمک به نسل آینده می کند و با ارزش نهادن به افراد جامعه بر ارزش و شهرت یک مجموعه افزوده می شود و باعث رونق در کسب و کارش می گردد.

   

  اصول اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی

  تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها برای اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی باید بر مبنای چهار اصل رفتار کنند تا بتوانند یک سیستم مدیریت زیست محیطی را به صورت واقعی در مجموعه خود پیاده سازی نمایند اجرای اصول سیستم مدیریت زیست محیطی PDCA می‌گویند. PDCA مخفف چهار کلمه PLAN ، DO ، CHECK ، ACT می‌باشد و نشان دهنده چرخه‌ای از انجام تغییرات برای بهبود فرآیندها و عملکردها در انواع حرفه‌ها و مشاغل می‌باشد. البته اجرای اصول PDCA در تمام سازمانها حتی با انجام یک فرآیند مشابه یکسان نمی‌باشد. عوامل زیادی همچون میزان سطح دانش و تخصص و آگاهی افراد مجموعه و میزان سخت گیری مراجع و میزان بودجه سازمان بر اصول اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی اثر می‌گذارند. PLAN به معنای طرح ریزی و برنامه ریزی و نقشه می‌باشد. DO به معنای انجام دادن طرح‌های برنامه ریزی شده می‌باشد. CHECK به معنای بررسی طرح‌های برنامه ریزی شده می‌باشد. ACT به معنای عمل کردن و پیاده سازی واقعی طرح‌های برنامه‌ریزی شده می‌باشد. یک مجموعه با طرح ریزی روش‌ها و فرآیندها و دستورالعملهای سیستم مدیریت زیست محیطی می‌توانند مطابق با خط مشی کیفیت و چارت سازمانی و نظامنامه کیفیت و کلیه فرم‌ها و دستورالعمل‌ها و نمونه روش‌های اجرایی مطابقت پیدا کنند و یک سیستم مدیریت زیست محیطی جامع و هدفمند را برای رشد و ارتقا سازمانیشان پیاده نمایند.

   

  میزان سنجش اعتبار و اصالت گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

  سنجش اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو ۱۴۰۰۱ به نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو بر می‌گردد. اگر مرجع صدور گواهینامه ایزو از دسته مراجع بین‌ المللی و معتبر باشد مسلما گواهینامه‌‌ای را هم که صادر می‌نمایند معتبر و اصیل می‌باشد. تشخیص اعتبار و اصالت مرجع صدور گواهینامه ایزو آسان می‌باشد. روش کار بدین صورت است که باید با ریجستر، اسم مرجع صدور گواهینامه ایزو را در لیست انجمن اعتبار دهندگان بین المللی یافت شود. مراجع صدور گواهینامه ایزو را Certification Body و در اصطلاح CB می‌نامند و یکسری مراکز هم بعنوان نهادهای اعتبار دهنده در هر کشور فعالیت می‌کنند که Accerdiation Body یا در اصطلاح AB می‌نامند. انجمن اعتبار دهندگان بین المللی که international Accreditation Forum و در اصطلاح IAF هم نامیده می‌شود و به مراکز اعتبار دهنده اعتبار می‌دهد. تنها سایت رسمی انجمن IAF به آدرس WWW.IAF.NU است که نام تمامی نهادهای اعتبار دهنده AB در لیستش ثبت شده است. نهادهای AB معتبر داخل لیست IAF نیز هر کدام سایت دارند و نام مراجع صدور CB هایی که تحت اعتبارش هستند را در لیست خود معرفی کرده است. بنابراین یک مرجع صدور گواهینامه ایزو زمانی معتبر است که ریشه آن به انجمن IAF وصل باشد. CB های تحت اعتبار AB های دولتی که عضو انجمن IAF باشند مراجع بین المللی هستند که گواهینامه‌های معتبر و با اصالت را صادر می‌نماید. CB هایی که تحت اعتبار AB های خصوصی فعالیت می‌کنند و عضو انجمن IAF نیستند مراجع خصوصی هستند که گواهینامه‌های خصوصی و بدون اعتبار را صادر می‌کنند.

  سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهی ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی باید برای دریافت گواهینامه ایزواز مراجع بین المللی به سراغ مراکز معتبر مشاوره در حوزه ایزو بروند. زیرا اگر مراکز مشاوره قانونی و رسمی فعالیت نکنند مسلما با مراجع بین‌ المللی گواهینامه ایزو قرار دادی ندارند و گواهینامه‌های جعلی و فیک و بدون اعتبار را برای سازمان متقاضی صادر می‌نمایند. مرکز سامان کاران یکی از مراکز معتبر و رسمی با چندین سال سابقه درخشان با مراجع معتبر و بین‌المللی زیادی قرارداد دارد و توانسته رضایت و اعتماد مشتریان زیادی را به خود جلب نماید.‌

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچهIMS

  گاهی اوقات سازمانها و شرکت‌هایی هستند که ملزم به اجرای چند سیستم مدیریتی در سطح مجموعه خود می‌باشند و باید طراحی و اجرای تک تک سیستم‌ها و استانداردهای سازمان جهانی ایزو را در تمامی فرآیندهایشان به کار ببرند ولی اکثرا به خاطر هزینه بالا و همچنین زمان بر بودن اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها دچار استرس و نگرانی می‌شوند. سازمان‌ها و صاحبان مشاغل با هر نوع زمینه فعالیتی با آگاهی از وجود یک سیستم بسیار پرکاربردی توانستند بر اهدافشان جامه عمل بپوشانند و به دغدغه‌هایشان پایان دهند. نام آن سیستم گواهینامه IMS می‌باشد. در واقع اخذ گواهینامه IMS از طرف مراجع صدور گواهینامه ایزو این امکان را برای تمامی سازمان‌ها و شرکت‌ها فراهم نمود تا بتوانند در مدت زمان کوتاهی با هزینه کمتری به اجرای چندین سیستم مدیریتی در مجموعه شام بپردازند. گواهینامه IMS به معنای گواهینامه سیستم مدیریتی یکپارچه می‌باشد و صرفاً مدرکی است که وجود استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی را در یک مجموعه اثبات می‌نماید.

  سازمان استاندارد جهانی ایزو جهت همسان سازی تمامی قوانین و دستورالعمل‌هایی که برای انواع مشاغل در تمام کشورها تهیه و تنظیم شده است به تدوین استانداردهای جهانی پرداخته است که تمامی کشورهای دنیا بتوانند بصورت یکسان از آنها استفاده نمایند. سازمان بین المللی ایزو گواهینامه‌ها و استانداردهایش را هم برای سیستم‌های مدیریتی و هم برای محصولات، تولیدات و خدمات تهیه و تدوین نموده است. استانداردهای مرتبط در حوزه سیستم‌های مدیریتی را به دو دسته استانداردهای عمومی و تخصصی تقسیم کرده است. ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ از دسته استانداردهای سیستم های مدیریتی و عمومی می‌باشند. ایزو ۹۰۰۱تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت و ایزو ۱۴۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی به عنوان گواهینامه‌های مهم و بسیار پرکاربرد میباشند که قوانین و دستورالعمل‌هایشان طوری طراحی و تنظیم شده است که قابلیت اجرا در تمامی مشاغل را دارند. اکثر مستندات این سه گواهینامه مشترک می‌باشند به همین دلیل هنگامی که سازمانی هر سه استاندارد را با هم اخذ نماید نیازی به اجرای تک تک قوانین و الزامات هر گواهینامه را ندارد و مستندات به صورت یکدست و مشترک در سطح مجموعه اجرا می‌شوند و در واقع سیستم مدیریت یکپارچه در سازمان عملی می گردد و در اصطلاح گفته می شود سازمان مربوطه دارای گواهینامه IMS می‌باشد.

   

  مستندات گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچهIMS را از کجا تهیه کنیم؟

  تهیه مستندات گواهینامه‌های ایزو باید توسط افراد با تجربه که هم تحصیلات مرتبط را گذرانده باشند و هم در زمینه مستند نویسی تجارب لازم و کافی را دریافت کرده باشند و در دوره های کارآموزی به صورت تئوری و عملی شرکت کرده باشند آماده شود تا مستندات بتوانند به صورت کاملا صحیح و کاربردی کلیه قوانین و دستورالعمل‌های سازمان استاندارد جهانی را در یک مجموعه اعمال نمایند. مستندات گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه ims در واقع ادغامی است از قوانین و دستورالعمل‌های استاندارد ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱و ایزو ۴۵۰۰۱ که شامل خط مشی کیفیت، روش‌های اجرایی کنترل مستندات و روش‌های اجرایی شناسایی و ارزیابی مخاطرات ایمنی و بهداشت و روش‌های اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه‌های زیست محیطی و غیره می‌شود.

  مرکز سامان کاران در طی چند سال سابقه طولانی و درخشان در حوزه صدور انواع گواهینامه های ملی و بین المللی مستندات کلیه استانداردهای سازمان ایزو را تهیه و آماده کرده است و در قالب فایل WORD در فضای مجازی و همچنین در کانال تلگرامی رسمی مرکز منتشر نموده است. یکسری از مراکز صدور گواهینامه ایزو در قبال تهیه مستندات هزینه‌های هنگفت و قابل توجهی را از متقاضیان محترم دریافت می‌کنند ولی تفاوت اساسی مرکز سامان کاران با دیگر مراکز مشاوره در این است که اخلاق نیک مشتری مداری را هیچ گاه فراموش نمی‌کند و در قبال ارائه کلیه مستندات و صدور گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS هیچ مبلغ و هزینه‌ای را از مشتریان خود دریافت نمی‌کند. همچنین با بهره گیری از مشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه‌ای در مجموعه خود در حوزه انواع گواهینامه‌ها به صورت ۲۴ ساعته مشاوره رایگان ارائه می‌دهد.

  نحوه دریافت گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS با تهیه فرم ثبت نام گواهینامه IMS و تهیه مستندات همراه با انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو و انجام مراحل ممیزی براحتی انجام می‌پذیرد.

   

  نحوه اخذ ايزو ارزانصفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

 • تهران - جنت آباد - بلوار مجاهد کبیر - کوچه بنفشه 11 - پلاک 108 - طبقه سوم - واحد 8
 • 44810270- 021
 • 9691207- 0921
 • این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا